Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-10
Följande text publicerades även i temat ”Umeå universitet” i Entré nr 1, 1998:

IT inte alltid svaret

Bland småföretagen är det tjänstebolagen och de lokala snabbväxarna som är bäst på att använda modern informationsteknik. Det visar Sven Junghagen i en avhandling som kartlägger inställningen till IT hos VD i de små företagen.

Bättre villkor för de mindre företagen och en vidare användning av informationsteknik i svenskt näringsliv är två centrala argument i debatten om svensk tillväxt och ökad sysselsättning. Ändå har de mindre företagen och det med viss rätt - setts som underutvecklade när det gäller just strategisk användning av IT.

Är detta en rättvisande bild? Och varför visar de mindre företagen i så fall ett bristande intresse? Detta var några av de frågor som Sven Junghagen tog sig an i sin doktorsavhandling inom programmet för Nyttoskapande IT vid Handelshögskolan i Umeå, ett samprojekt mellan universitetet och Telia.

Under rubriken Strategiska förhållningssätt till informationsteknik i små företag har han kartlagt hur drygt 200 chefer i svenska småföretag ställer sig till användningen av IT och vilka IT-strategier de valt.

- Det är snarast en studie i orsakerna till användningen av IT, förklarar Junghagen.

Mönstren visade sig bli ganska tydliga. Företagsledarna frågades i enkätform ut om sina IT-strategier och sin allmänna inställning till företagande. Sex ”typföretag” som visade stora inbördes likheter kunde sedan sållas fram.

De ”professionella tjänsteföretagen” är de mest aggressiva användarna i studien. Dessa ser tekniken i högre grad som ett ”anfallsvapen” för att skapa nya marknader.

HETEROGEN GRUPP
Bland de ”klassiska” småföretagen hittar vi också de mer motvilliga IT-användarna. Den största gruppen i studien är de ”Koncernanslutna underleverantörerna”, en grupp som förvisso har en hygglig IT-användning men som kan antas ha ”tvingats” till denna av inflytelserika storkunder eller moderbolag.

”Levebrödsföretagen” och de ”Industriella byråkratierna” i Junghagens studie har den minsta användningen av IT för externa kommunikationer. Slutsatsen? Småföretag är en mycket heterogen grupp och det som kan verka förlösande för det tillväxtorienterade företaget fungerat kanske inte alls för andra.

- Personligen tror jag att det är bättre om politikerna försökte inrikta sig på att förbättra villkoren för företagandet i sig. Jag tror inte det går att med politiska åtgärder stimulera användningen av IT, snarare faller det sig naturligt för de entreprenörer som ser kopplingen mellan affärsnytta och informationsteknik.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu