Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-24
Följande text publicerades även i temat ”Umeå universitet” i Entré nr 1, 1998:

Allt började i Umeå...

Vaggan för svensk SME-forskning


Umeå universitet invigdes 1965 och är därmed landets näst yngsta. Trots att skolan bara har drygt 30 år på nacken har mycket hunnit hända. Antalet studenter är uppe i 23 000, runt 3 900 personer arbetar på skolan och antalet forskarstuderande är cirka 1 400.

Här bedrivs forskning som är både bred och omfattande. Det var också i Umeå som forskning om småföretag en gång startade. Företagsekonomerna i Umeå började intressera sig för småföretag och entreprenörskap långt innan övriga forskare, utbildare eller samhället uppmärksammade småföretagen i någon större utsträckning.

Här argumenterades tidigt för att småföretagen inte bara är mindre utan också annorlunda. Detta synsätt kom även att influera grundutbildningen. Redan i början av 70-talet gavs de första kurserna i entreprenörskap och småföretag, vilket tydligt vittnar om att universitetet gått i spetsen för utvecklingen.

Många av dagens forskare har också en inriktning mot småföretag och entreprenörskap, och flera doktorsavhandlingar har handlat om just detta område. Det är också många av landets småföretagsforskare som idag arbetar på andra orter, som har tagit vägen om Umeå universitet. Här kan nämnas Bengt Johannisson, Leif Lindmark, Elisabeth Sundin, Odd Jarl Borch, Christer Strandberg, Per Davidsson med flera.

Det var också från Umeå som de första rösterna hördes om hur viktiga de små företagen är för landets ekonomi. Det tog ett tag att få gehör för åsikterna, men alla vet att det nu är annat ljud i skällan. I dag finns det få som skulle drista sig att säga att småföretagen saknar relevant betydelse för skapandet av jobb och tillväxt.

Så det är inte för inte som Umeå kan kallas småföretagsforskningens vagga i Sverige.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu