Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-20
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1998:

Tidigare erfarenhet påverkar beslut

Traditionella beslutsmodeller i all ära, men det finns kompletterande inslag i beslutsfattandet. Ofta används analogier - och då främst i början på beslutsprocesserna.

Hur kombinerar företagare analys och kreativitet i beslutsprocessen? Vilken roll spelar beslutsfattarnas tidigare erfarenheter för de beslut som de fattar idag?

Anders Nilsson, doktorand vid Luleå Tekniska universitet, undersöker i ett forskningsprojekt hur så kallade analogier, det vill säga återkopplingar till tidigare erfarenheter, påverkar beslutsfattande. Arbetet sker genom fallstudier i ledningsgrupperna hos två tillverkande företag.

- Genom att studera ledningsgrupperna får jag inre bara de enskildas perspektiv utan också möjlighet att se hur gruppen fattar sina beslut, säger Anders Nilsson.

Att fatta beslut grundade på tidigare erfarenheter har två sidor. Å ena sidan kan man genom att koppla till tidigare erfarenheter åstadkomma samsyn och därmed handlingskraft i organisationen.

- Å andra sidan finns det en risk i att lita för mycket på sina tidigare erfarenheter eftersom förutsättningarna kan ha förändrats, säger Anders Nilsson.

INTERVJUER
I det ena företaget har Anders Nilsson suttit med på ledningsgruppens möten. Han såg stora inslag av analogier användas. Gruppen var emellertid mycket sammansvetsad och hade ungefär samma erfarenheter att relatera till.

I det andra företaget har han gjort intervjuer med var och en i ledningsgruppen. Företaget stod inför en stor exportsatsning och det visade sig att alla inblandade hade uppfattat processen på delvis olika sätt.

- Företagens analogier kan vara svåra för utomstående an förstå. När någon säger ”det är viktigt att det inte blir som i Göteborg” vet alla i gruppen vad som menas, säger Nilsson och menar att gruppen redan har eliminerat mycket arbete genom att komma fram till detta.

- De erfarenhetsmässiga och kreativa beslutsmodellerna verkar vara vanligast i början av processen medan de analytiska kommer in mer på slutet, säger Anders Nilsson.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu