Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-08
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1998:

Nätverket som bollplank och problemlösare

Branschöverskridande nätverk för småföretagare skapar bättre förutsättningar för lärande och problemlösning. Den slutsatsen drar forskarna Joakim Tell och Max Lundberg efter att ha följt ett nätverk av tillverkande företag i nära fyra år.

Många småföretagsledare saknar samtalspartners kring frågor som rör företagets framtida utveckling. Joakim Tell och Max Lundberg, forskarstuderande vid Chalmers och verksamma vid Centrum för Arbetslivsutveckling (CAU) i Halmstad, tror att den allt högre förändringstakten ställer krav som de enskilda företagen inte alltid har kapacitet att klara av på egen hand. Särskilt tydligt blir detta problem i småföretag som lever med begränsade materiella, finansiella och humana resurser.

Projektet ”Innovativa nätverk” var ett försök att skapa kreativa kontaktytor mellan i första hand mindre företag i olika branscher. Studien har pågått i knappt fyra år och ska nu mynna ut i en lic-uppsats vid Chalmers.

INTE KONKURRENTER
- Det är ovanligt att mindre företag jobbar tillsammans i nätverk. Ändå förutsätter alla att nätverk är bra. Vi ville undersöka hur bra de verkligen är, säger Joakim Tell.

Ett tiotal tillverkande företag i olika branscher tillfrågades om de ville vara med i kunskapsnätverket.

-Det var viktigt att de inte konkurrerade med varandra men ändå hade något gemensamt, berättar Joakim Tell.

Till nätverket knöts VD och produktionschefen från varje företag. Gruppen har träffats en halv dag i månaden i mer än tre år och har med tiden blivit viktiga delar av företagarnas kontaktnät. Gruppen fungerar som bollplank och idégenerator, exempelvis vid införande av ny teknik eller nya organisationsformer.

- Ett företag införde exempelvis självstyrande grupper och de övriga fick följa arbetet och dra nytta av de lärdomar som drogs, både de positiva och de negativa. Alla företag fick erfarenhet men bara ett företag behövde betala för den, säger Joakim Tell.

Han poängterar att syftet inte primärt varit att nätverket skulle lösa problem - snarare att erbjuda ett diskussionsforum där ett problem kan belysas ur så många olika vinklar som möjligt.

Även personalen har nu integrerats i ett slags subnätverk. De anställda har turats om att besöka de övriga företagen för att se hur de jobbar på andra ställen, något som självklart är motiverande för alla inblandade.

- Nätverk är bra, men det krävs att någon drar igång ett sådant här projekt. Småföretagare går inte runt och frågar grannen hur han eller hon löser sina problem. Någon måste ta initiativet, säger Joakim Tell som menar att kunskapsnätverk kan vara ett utmärkt komplement till andra former av småföretagsstöd.

- De skulle kunna vara viktiga för företagets framtida utveckling. Också högskolan har en roll att fylla, genom att aktivt delta och medverka till att skapa fler sådana här arenor för dialog.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu