Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-05-01
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1998:

Sverige har flest konkurser

Sverige har fler konkurser än merparten andra industriländer. Varför, och hur påverkar det småföretagen?

Frågan diskuterades vid det konkurssymposium som arrangerades i slutet av januari av Esbri och Riksbankens Jubileumsfond.

- Konkurslagstiftningen är mycket viktig för ekonomin men ändå ganska okänd, förklarar Karl Gratzer, forskare vid Esbri och en av initiativtagarna till symposiet. Han berättar att tanken med mötet helt enkelt var att föra samman människor som på olika sätt arbetar med konkurser och föra en tvärvetenskaplig debatt. På så sätt skapas ett kunskapsnätverk om forskningsfältet.

- Till hösten ger vi också ut en bok baserad på ett urval av forskarnas uppsatser och diskussionsinlägg från symposiet.

Till tvådagarsträffen hade såväl ansvariga politiker som yrkesverksamma konkursförvaltare och affärsjurister kommit - sammanlagt en åttiotal deltagare. Ett tiotal forskare - från ekonomer till sociologer och jurister - deltog med presentationer av egna forskningsresultat.

Själv talade Karl Gratzer om ”konkursens orsaker”. Genom att följa fyra olika generationer av företag genom livet har han kunnat slå fast att företagets ålder är en mycket viktig faktor för överlevnadschansen.

”Spädbarnsdödligheten” är alltid hög, även om företag som grundlades under extrema högkonjunkturer klarade sig bättre än exempelvis 30-talets entreprenörer.

- Företagen från Koreaboomens år är extremt seglivade, exemplifierar Karl Gratzer.

Andra föredrag handlade om företagares reaktion vid konkurs och om olika förhandlingsmodeller vid konkursförvaltning.

- Karin Thorburns studie om detta var mycket intressant. Det visar sig att det amerikanska systemet har betydligt högre statlig inblandning än det svenska, vilket man kanske inte tror, säger Karl Gratzer.

Framtiden för konkurslagstiftningen, då? I riksdagen pågår kommittéarbete om hur förmånsrätten - vilken gäldenär som ska ha företräde vid konkurs - ska se ut i framtiden.

- Bankerna vill naturligtvis inte släppa sin förtur, men vi vet att dagens system är konkursdrivande eftersom det drabbar andra småföretag hårt, exempelvis underleverantörer.
Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu