Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-03-29
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1998:

Forskas det för mycket?

Forskningen om små och medelstora företag har blivit etablerad och idag kan fältet närmast beskrivas som överhettat.

- Utvecklingen är positiv och kan betyda högre kvalitetskrav på vår forskning, sa Per Davidsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, i samband med Småföretagsdagarna i Örebro.

Debatten om hur forskningen kring entreprenörer och mindre företag kan komma att utvecklas i framtiden var en inledande tema vid Småföretagsdagarna i Örebro i slutet av januari.

- Fältet har ökat snabbt, men jag tycker inte man kan säga att det är överhettat. Problemet uppstår först när vi inte längre har något relevant att forska om, säger Per Davidsson.

Däremot har forskningen om små- och medelstora företag uppnått en viss mognad. De tidigare årens passion har ersatts av en mer nyanserad och kritisk syn på de små och medelstora företagen. Det handlar inte längre om att små företag skulle vara ”bättre” än stora företag, utan snarare om hur samspelet mellan dessa grupper skulle kunna förfinas.

Per Davidsson trott att den ökande forskningen om små- och medelstora företag kommer att leda till mer komplexa studier och därmed resultat av högre kvalitet.

- Det går inte att bara göra en liten kvalitativ studie och försöka dra slutsatser av den. Istället får vi försöka kombinera sådana med exempelvis större kopulationsanalyser.

En annan trend är att entreprenörsforskningen allt oftare samlas i tvärvetenskapliga projekt, där den ekonomiska dimensionen läggs samman med historiska, sociala eller psykologiska perspektiv.

- Jag skulle också vilja se mer tillämpad forskning, sådan som småföretagen kan ha nytta av direkt. Hur utformar man ekonomistyrningssystem för små företag? Hur marknadsför man sig bäst? Där finns en kunskapsutrymme som behöver exploateras!

Småföretagsdagarna i Örebro arrangerades, som vanligt, av Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning. Under de två dagarnas seminarium och debatt hann en rad svenska och utländska talare behandla småföretagspolitik och möjliga vägar mot en ljusare framtid för entreprenörskap och tillväxt i Europa.

Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu