Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2013-01-18
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2012:

Innovation för alla

Könsmaktsordning är en inskränkande struktur som finns överallt i samhället. Den påverkar alla, även företag som jobbar medvetet med att tänka utanför boxen för att skapa nya idéer. Genom att anamma ett genusperspektiv på innovation och aktivt arbeta för jämställdhet, kan vi flytta upp innovationsmöjligheterna några steg. Att synliggöra sambandet mellan innovation och genus är också viktigt för att vi ska bli medvetna om hur makt- och könsstrukturer påverkar oss. Det menar Sanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson och Elisabeth Sundin, redaktörer till Vinnovas rapport Promoting innovation: policies, practices and procedures (VR 2012:08). Den innehåller analyser från 31 svenska forskare inom detta relativt nya forskningsområde där Sverige ligger i framkant. Genom att titta närmare på policy, praktik och procedurer vill man skapa bättre möjligheter för företagande kvinnor.

Ladda ner rapporten på www.vinnova.se


Text: Hanna  Andersson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu