Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 1999-08-12
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 1999:

Björn Bjerke, professor i entreprenörskap

”Forskningen måste nå ut till verkligheten”

Efter mer än 15 år som akademisk globetrotter återvänder nu Björn Bjerke till Sverige som landets färskaste professor i entreprenörskap. Han kommer att dela sin tid mellan Esbri och Stockholms universitet.
- Mitt mål är att avmystifiera entreprenörskapet, säger Bjerke.


Resväskan står fortfarande oöppnad på kontoret i universitetets A-skrapa. Det är Björn Bjerkes första dag som innehavare av ”Leif Lundblads professur i entreprenörskap och småföretagande” och sejouren i Stockholm är än så länge bara några timmar gammal.

- Vi landade i Sverige för några dagar sedan, men eftersom familjen finns nere i Skåne kommer jag att pendla till en början, säger han.

Det är en forskare och pedagog med ovanligt gedigen internationell erfarenhet som utnämnts till innehavare av professuren vid Stockholms universitet och Esbri. Björn Bjerke började sin akademiska bana vid Lunds universitet och utnämndes redan vid 36 års ålder till professor i företagsekonomi. Men det är främst utanför Sverige som han har varit aktiv sedan dess.

På 70-talet startade han exempelvis en handelshögskola i Nigeria, ett oljeproducerande land som tack vare oljekrisen just då upplevde relativt goda finanser. Sedan Björn Bjerke lämnade Lund 1984 har det blivit professurer och utbildning såväl i Nya Zeeland som i Saudiarabien och Singapore.

- Jag hade studerat företagsekonomi och numerisk analys och var intresserad av att bygga matematiska modeller för att lösa konkreta problem ute i näringslivet, berättar Björn Bjerke. En av mina avhandlingar gick ut på att hitta den optimala tidpunkten för slakt av broilers, ett tema som jag sedan vidareutvecklade till ett program för analys av bankernas pengahantering.

De båda projekten visade sig vara framgångsrika i teorin men misslyckade i praktiken, helt enkelt eftersom programmen aldrig kom till användning. Den upplevelsen ledde faktiskt till att han ändrade sin syn på vad god forskningsmetodik är.

- Mina projekt lades på is eftersom jag hade glömt bort människorna som skulle använda systemen. Och det var också för att få perspektiv på dessa mänskliga faktorer som jag åkte till Nigeria, och senare till Asien.

Intresset för metodiken finns fortfarande kvar och i dag förespråkar Björn Bjerke mer av empirisk ”förståelseforskning”, till skillnad från massiva förklaringsmodeller som sällan når ut eller gör någon nytta i verkligheten.

- Ett av mina mål med forskningen på Esbri är att skapa ett verkligt centrum för entreprenörskapsforskningen i Sverige. Men vi ska inte bara ta efter amerikanska idéer och applicera dem på svenska förhållanden utan forska om sådant som är relevant för svenska företagare i Sverige.

Intresset för entreprenörskap och företagsutveckling tog fart under några år i slutet av 70-talet då Björn Bjerke var med om att starta en konsultgrupp för strategisk rådgivning. Bland annat försökte gruppen hjälpa kommuner och storföretag att hitta alternativa användningsområden för maskiner och personal som blivit utan uppgifter i oljekrisens svallvågor.

- Entreprenörskap kräver ingen särskild personlighet utan är två procent inspiration och i övrigt hårt arbete och grundläggande företagsekonomi. Det är när vi ser en ny möjlighet och agerar på den som ett företag ”föds”. Exakt vad det är som händer i det ögonblicket vore intressant att forska vidare om.

Vem: Björn Bjerke, 58 år
Aktuell som: Ny professor i entreprenörskap och småföretagande vid Stockholms universitet och Esbri.
Bakgrund: Professor i företagsekonomi i Lund 1977, akademiska tjänster i Nigeria, Nya Zeeland, Saudiarabien och Singapore. Författare av bland annat Företagsekonomisk metodlära och Att utveckla nya affärer, båda Studentlitteratur.
Mål: ”Att avmystifiera entreprenörskapet”.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu