Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 1998-10-10
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 1998:

Kompetens som konkurrensmedel

Kunskapsföretag genomgår en snabb internationaliseringsprocess och utgör en viktig del i svensk och internationell ekonomi. Det är därför viktigt för Sverige att utveckla sina kunskapsföretag för att bli internationellt konkurrenskraftiga.

Anders Majkgård, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt internationalisering av svenska kunskapsföretag.

Under de senaste åren har många svenska kunskapsföretag genomgått en snabb internationalisering. Det finns nu ett antal sådana företag som har en omfattande och geografisk spridd internationell verksamhet. Avregleringar och teknologiska framsteg kommer att leda till att denna utveckling fortsätter även i framtiden.

ABSTRAKT KUNSKAP
Industriföretag har fysiska produkter som förenar olika bolag i en internationell koncern och i viss mån tvingar dem att utvecklas i samma riktning. I kunskapsföretag finns det ingen motsvarighet till dessa band då kunskap är abstrakt och därför svår att jämföra och utvärdera objektivt.

Fysiska produkter ersätts i kunskapsföretag av mer mänskliga dimensioner som sociala band och kunskapsband. Leverantören är beroende av kundens erfarenhet, kunskap, och medverkan i en större omfattning än vid varuproduktion. Därför kan det vara riskfyllt och svårt att etablera kunskapsföretag utomlands.

KONKURRERA MED KOMPETENS
I sin avhandling visar Majkgård att kunskap och kompetens är ett viktigt strategiskt konkurrensmedel för kunskapsföretag på internationella marknader. Denna kunskap är erfarenhetsbaserad och förvärvas inte genom deltagande i kurser och utbildningar, utan genom att kunskapsföretag arbetar praktiskt utomlands, gör misstag och skaffar sig erfarenheter. Detta är en lång och kostsam process.

Det är därför viktigt att företagen identifierar sin kärnkompetens så att de även blir medvetna om de kunskapsbrister som finns.

De 75 intervjuer och 410 enkäter som Majkgård gjort, visar att kunskapsföretag skaffar sig ny kunskap och kompetens genom art arbeta utomlands tillsammans med kunder leverantörer och samarbetspartners i nätverk. Dessa affärsrelationer används sedan som broar för att kunna göra etableringar i andra länder.
Exempelvis internationaliseras datakonsulter tillsammans med hårdvaruleverantörer, vilket innebär att dataföretag snabbt kan etablera sig i många länder samtidigt.

I sitt teoretiska arbete identifierar Majkgård tre olika kunskapskomponenter:
* Allmän internationell kunskap som är relaterad till företagets unika kärnkompetens men som också till viss del är överförbar mellan länder och företag
* Affärskunskap som utvecklas genom att man arbetar lokalt tillsammans med partners
* Institutionell kunskap som är relaterad till lokala lagar, normer och standards.

Doktorsavhandlingen visar att denna kunskap utvecklas positivt genom repetition och variation - etableringar i olika länder och genom olika etableringsformer.
Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu