Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 1998-10-01
Följande text publicerades i temat ”Innovation” i Entré nr 3, 1998:

Innovation för fler jobb - eller färre

Sysselsättning, ekonomisk tillväxt och effektiva företag - allt gott härleds gärna till ordet ”innovationer”. Det handlar inte bara om uppfinningar, utan kanske framför allt om förmågan att hitta nya användningsområden för existerande teknik.

Hur skiljer sig innovationsprocessen mellan det stora och det lilla företaget? Är alla innovationer nyttiga för samhället? Och vad är det som gör IT-branschen så exempellöst innovativ? Vi synar dessa frågor och rapporterar från färsk forskning på området.

När företagen tar fram nya produkter och tjänster skapas det ofta nya jobb. När organisation och rutiner står i centrum för utvecklingsarbetet blir jobben däremot ofta färre - medan produktiviteten ökar. Ett europeiskt problem i dag är bristen på företag som kan kombinera innovationer med skapandet av nya arbetstillfällen.

Den ekonomiska tillväxten har länge stått högt på den politiska agendan. Tillväxt, det vill säga högre produktivitet och högre ”omsättning” i landet, skapar ofelbart fler jobb och bättre ekonomi i Sverige. Men är ekvationen verkligen så enkel? I ett stort och mångfacetterat europeiskt projekt har professor Charles Edquist på tema ”Teknik och social förändring” vid Linköpings universitet, tillsammans med svenska och utländska kollegor, undersökt innovationernas roll för tillväxt och nya jobb.

ISE-projektet (”Innovation Systems and European Integration”) motiveras av att Europa måste överbrygga det teknologiska försprång som USA och Japan fått inom en rad nyckelindustrier.

Vidare undersöks bland annat hur offentlig teknikupphandling kan leda till tekniska genombrott och hur väl olika modeller för finansiering av innovationer faktiskt fungerar. Resultaten bygger framför allt på genomgångar av statistik från OECD men också på rena fallstudier.

I en av delstudierna synas just hur produktinnovationer respektive processinnovationer (exempelvis en automatiserad fabrik) påverkar sysselsättningen i Europa.

- Det visade sig att produktinnovationer ofta leder till nya jobb medan processinnovationer leder till färre jobb. Däremot ökar nya processer produktiviteten för dem som fortfarande arbetar, vilket är bra för samhället, berättar Charles Edquist.

Mönstret är tydligast i tillverkande industri, där effektiviseringar nästan alltid leder till färre jobb. Europa behöver därför fler tjänsteföretag eftersom dessa ofta måste nyanställa för att kunna öka sina intäkter och expandera.

Det visar sig också att svenska företag är bättre på att suga åt sig innovativa processer än sina europeiska motparter - något som alltså resulterar i högre produktivitet men också i färre arbetstillfällen.

Det omfattande ISE-projektet har mynnat ut i ett antal policyrekommendationer för EU:s politiker. Det handlar framför allt om hur offentliga institutioner ska agera för att stärka innovationskranen i Europa.

Om policymakarnas syfte är att skapa fler nya jobb är det självklara rådet att man ska försöka identifiera och stimulera den tillverkande industri och de tjänsteföretag där produktinnovationer, snarare än processinnovationer, dominerar. Det rör sig ofta om unga och forskningsintensiva företag som förlitar sig på snabb produktutveckling och förnyelse skriver författarna i rapporten och föreslår därmed strukturella ekonomiska förändringar som kan gynna framväxten av fler kunskapsföretag i Europa.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu