Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-06-03
Följande text ingick även i temat ”Företagsamma miljöer” som publicerades i Entré nr 1, 2002:

Klusterforskning i andra länder

En förgrundsgestalt inom klusterforskningen är den amerikanske forskaren Michael Porter. I sin bok The competitive Advantage of Nations beskriver han varför vissa länder blir världsledande på vissa saker. Här utvecklar han den så kallade diamantmodellen som talar om varför kluster blir så dynamiska och ledande i den ekonomiska utvecklingen.

Porter tittade även tidigt på mindre regioner inom länder och fann att kluster ofta är samlade i begränsade områden i länderna. Det är också Michael Porter som beskriver ”den globala paradoxen”, som är en viktig förutsättning för att förstå uppkomsten av kluster. När världens ekonomi blir mer och mer globaliserad, inträffar paradoxen att de lokala kontakterna och nätverken blir allt viktigare för företagen. Det är här kunskapen bildas och kunder och leverantörer finns.

En annan teoretisk utgångspunkt som ofta nämns i klustersammanhang är Robert Putnams idéer om socialt kapital och medborgaranda. Putnam har bland annat forskat kring vikten av sociala nätverk i Italien och USA. Han menar att informella mötesarenor är mycket viktiga för samhällets och företagandets utveckling. Han har också uttryckt oro för att samhället vittrar sönder och att benägenheten att delta i till exempel föreningslivet minskar. Hur går det då för företagen, om de nu är så beroende av dessa arenor?

Två andra kända namn inom klusterforskningen är italienaren Giacomo Becattini och amerikanen Charles Sabel, som båda tilldelades årets Internationella pris för entreprenörskaps- och småföretagsforskning*. De räknas som pionjärer på området industriella distrikt och har ingående studerat fenomenet i bland annat norra Italien. Charles Sabel skrev också tillsammans med Michael Piore den klassiska boken The Second Industrial Divide 1985, en bok som förebådade det senaste decenniets diskussioner kring kluster som utvecklingsstrategi.

* Internationella priset för entreprenörskaps- och småföretagsforskning är instiftat av Nutek i samarbete med Forum för småföretagsforskning (FSF) och Telia Företag AB.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu