Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-12-08
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 1998:

Familjeföretagets framgångsrecept:
Treenighet ger styrka

Det räcker inte med enbart management för att medelstora familjeföretag ska bli framgångsrika. Det är när management, entreprenörskap och familj samverkar som familjeföretaget lyckas bevara sin vitalitet.

Det visar Bengt Johannisson och Magnus Forslund i rapporten Det medelstora familjeföretaget - en ideologisk kraftsamling*. Syftet med forskningsprojektet har varit att ta reda på hur medelstora familjeföretag kan utveckla och behålla sin livs- och tillväxtkraft.

- För att förstå varför medelstora familjeföretag blir framgångsrika kan man inte bara nöja sig med enkla förklaringar som att ”de är mer professionella” säger Bengt Johannisson.

- Vi har därför anlagt en ideologiskt perspektiv. Med ideologi menar vi ”ett stabilt sätt att uppfatta och värdera tillvaron som, ackompanjerat av känsloengagemang, leder till bestämda handlingsmönster”. Ideologier är något som existerar i samhället och som speglas i bland annat familjeföretag. De ideologier vi intresserar oss för är de som sätter entreprenörskapet i centrum, de som gör management till ett ideal och de som sett familjen som en grundläggande institution i samhället.

Den gängse föreställningen, menar Bengt Johannisson, är att lite större företag bör drivas enligt managementprinciper. Så är det inte. Alla tre ideologierna är aktiva i det medelstora familjeföretaget och slåss om uppmärksamhet. Det är denna kamp, spänningen mellan dessa tre ideologier, som bidrar till familjeföretagets framgång.

Undersökningen bygger på sex medelstora familjeföretag (l00-500 anställda) i olika branscher. Två är ägarledda, två är andragenerationsföretag och två är sk ”management buy-out”. Sammanlagt har 24 personer intervjuats.

- Eftersom undersökningen bygger på tre olika ideologier har vi inte bara intervjuat företagsledaren/entreprenören utan även deras respektive (man/hustru) och barn samt högre befattningshavare och, där de funnits, externa styrelseledamöter säger Bengt Johannisson.

Resultatet av undersökningen visar att i samtliga företag finns alla tre ideologierna representerade, oftast då parvis framträdande. Det är genom att bejaka dem alla tre som det medelstora företager lyckas bevara sin vitalitet.

Familjeideologin är dock aldrig dominerande. Der är heller inte självklare att till exempel entreprenörskapet bärs av grundaren enbart, utan att andra medarbetare/familjemedlemmar också svarar för den ideologiska kraften.

* Rapporten är skriven av Magnus Forslund och Bengt Johannisson, Scandinavian Institute for Research, SIRE; Växjö, och utges av Forum för Småföretagsforskning, FSF.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu