Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2013-02-11
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2012:

Vita Bandet synliggjorde företagare

För hundra år sedan betraktades inte kvinnor som politiska medborgare. Men i avhandlingen Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930 visar Åsa Bengtsson, Lunds universitet, att kvinnor var aktiva på den offentliga arenan innan de formellt hade tillträde till den. 1910 var cirka 21 procent av företagarna kvinnor (inte medräknat jordbruk). Det lär ha funnits 1 500 kvinnliga företagare i detaljhandeln, ett tusental inom hantverk och ett hundratal värdshusidkare. Vita Bandet, en kristen nykterhetsorganisation för kvinnor, var en politisk aktör som drev opinion om jämställd behandling. De var också företagare och arbetsgivare, och bidrog till att synliggöra näringsidkande kvinnor. Företagen fanns inom restaurang, barnomsorg och andra områden som inte tillgodosågs av myndigheterna. Vita Bandet skapade också aktivt arbetstillfällen. Inom organisationen fanns de administrativa och ekonomiska kunskaper som krävdes för att driva företag. Det sociala kapitalet var också viktigt, och spelade stor roll för att skaffa ekonomiska resurser.

Kontakta asa.bengtsson@hh.se


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu