Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2013-03-12
Följande text ingick även i temat ”Kultur” som publicerades i Entré nr 1, 2013:

Williamsburg lockar japanska kreatörer

Williamsburg lockar japanska kreatörer
I Williamsburg, Brooklyn, New York, lever hipsters sida vid sida med chassidiska judar. Många av de förra är verksamma inom någon kreativ näring, som mode, musik, konst eller fotografi. I den etnologiska avhandlingen Kreativa liv. Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, New York (Makadam, 2013), som har lagts fram av Lisa Wiklund vid Göteborgs universitet, studeras deras liv och leverne. Wiklund fokuserar speciellt på individer födda på 1970- och 1980-talen i Japan. Det kreativa sammanhanget i Williamsburg blir en möjlighet för dem. Dels karriärmässigt, men också att leva sitt liv långt ifrån hemlandets konventioner och krav.

Kontakta lisa.wiklund@gu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu