Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Företagare fostras i stallet
Lena Forsberg har lagt fram sin avhandling vid Luleå tekniska universitet. Hon är verksam vid Centek där hon hjälper andra forskare och studenter att kommersialisera sina idéer. Foto: Melina Granberg.
Publicerad: 2013-03-22
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2013:

Företagare fostras i stallet

I hästrelaterad verksamhet lär sig unga tjejer både entreprenörskap och att leda andra. De ställs inför tuffa utmaningar, och tränas i att övervinna hindren. Och det kan de ha nytta av i arbetslivet. Det visar beteendevetaren Lena Forsberg i sin doktorsavhandling.

Det finns med säkerhet 7 500 hästrelaterade företag i Sverige. Tillsammans med underleverantörer och folkrörelseintresset för hästar, omsätter näringen 20 miljarder kronor årligen.

I avhandlingen Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter undersöker Lena Forsberg företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt i stallmiljön.

– Antalet hästar fortsätter öka i Sverige. Det leder oss till min forskningsfråga om vad vistelsen i stallmiljö betyder för unga tjejer och kvinnor. Både som företagsledare i dagens samhälle, och för dem själva.

Syftet har varit att undersöka stallet som en möjlig skola i ledarskap och entreprenörskap. Det har även varit att undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper om vad kvinnor och män kan.

– Jag ville studera meningsskapande, intresset för företagande och den egna utvecklingen i denna miljö, som också har betydelse för tillväxt, säger Lena Forsberg.

Redan i Forsbergs licentiatavhandling från 2007 studerade hon flickor i åldrarna 14–16 år, som tillbringade en stor del av sin fritid i stallet. Fyra år senare genomfördes intervjuer med samma personer om deras tid i stallet samt om situationer utanför stallet, med fokus på ledarskap.

I avhandlingen har Lena Forsberg kartlagt hur många företag i Sverige som kan sägas vara hästrelaterade. Till knappt hälften av dessa, närmare bestämt 3 055 företag, skickades en enkät. Dessutom för Forsberg en diskussion om betydelsen av att vara företagare och kvinna i denna bransch. Avslutningsvis gjorde hon en intervjustudie med åtta kvinnor som driver företag i hästrelaterad verksamhet.

– Fokus i intervjuerna låg på hur de ser på sig själva, och om deras stallerfarenhet i unga år har påverkat självbilden.

– I företagarnas berättelser var det tydligt att stallerfarenheten som ung hade påverkat dem. Både i hur de förhåller sig till situationer i livet, men också att det fick dem att välja företagande som karriärväg.

Stallet är en oglamorös och krävande plats. Hästen erbjuder mycket träning i empati, respekt och ansvar. I kritiska lägen måste svåra uppdrag genomföras, oavsett vem som är på plats.

– Om det exempelvis blir råttinvasion hanterar ”Stina” den. De andra tjejerna ser det och inser att nästa gång kan de också. Stallarbetet är hårt och skapar självkänsla och handlingskraft. Att en förebild av ens eget kön utför handlingen har betydelse. Ett intressant identitetsskapande pågår i just denna livsfas. Det kan ha betydelse i andra miljöer, till exempel i näringslivet, säger Lena Forsberg.

Miljön kräver handlingar som är kodade både maskulint och feminint.

– Här lär man sig, oavsett kön, att befinna sig och agera i liknande utmanande miljöer. Men eftersom det finns olika förväntningar på kön blir det olika processer.

– De utför genuskodade handlingar och får utvidgat genusutrymme att vara tjej på. I förlängningen handlar den här avhandlingen om hur vi bättre kan tillvarata flickors och kvinnors kompetensområden.

I stallarbetet ingår att ha jouransvar, ta hand om hästar och hålla aktiviteter för yngre. Men även att fixa fastfrusna vattenkoppar, spika ihop hagar och vårda en sjuk häst tillhör vanliga uppgifter i ett stall.

– Alla förväntas vara med och leda och styra verksamheten. Det är viktigt för att få vara med i en tävlingsgrupp. I mötet med hästen tränas också modet upp, och rädslor utmanas, konstaterar Forsberg.

Resultaten visar att stallmiljön främjar entreprenöriellt lärande för unga, i arbetet och ansvarstagandet med hästen. Detta utvecklar identitetsprocesser och handlingskraft, en kompetens vars betydelse för företagsamhet diskuteras i avhandlingen.

– Stallmiljön kan ha stor betydelse för ett sätt att förstå företagsamhet. Den kan betraktas som en företags- och ledarskapsskola med olika handlingsutmaningar.

Resultatet synliggör en tidigare dold arena i sammanhanget, nämligen stallet.

– Ledarskap är något som alla de tillfrågade angav att de lärt sig tidigt, och sedan bar med sig. Många menade att det finns drag i stallet som har betydelse för hur de hanterar situationer som företagare.

Dessutom ansåg respondenterna att de utvecklats på nya områden och med nya utmaningar.

– Många gånger agerar de som entreprenörer redan som unga i stallet, i att leda och bli vana att styra olika processer. Men också ur social kontext. De tränas i olika riktningar i en miljö som stimulerar entreprenörskap, säger Lena Forsberg.

Kontakta lena.forsberg@centek.se


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu