Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
”Nya industrier startar aldrig från scratch”
Professor Ron Boschma är ny föreståndare på Circle, Lunds universitet. Han har också kvar sin koppling till Utrecht University, Nederländerna, där han tillbringar 20 procent av sin arbetstid. Text: Andreas Leon Jönsson.
Publicerad: 2013-06-12
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2013:

”Nya industrier startar aldrig från scratch”

Rädslan för så kallad brain drain, att en plats eller ett land ska dräneras på kunniga personer, är inte överhängande på Circle. Här sysslar man snarare med brain gain. Hälften av de 55 forskarna har utländsk bakgrund, och ett av de senaste tillskotten är holländaren Ron Boschma. Han tillträdde som Circles föreståndare 1 januari 2013.

Professor Ron Boschma kommer närmast från anrika Utrecht University i Nederländerna. Han är en välmeriterad, internationell forskare inom ekonomisk geografi. Boschma efterträder Björn Asheim, och Charles Edquist före honom, på posten som föreståndare för forskningscentrumet Circle vid Lunds universitet.

Ron Boschma har länge haft ett gott öga till Circle och ser fram emot att på allvar börja jobba med sina nya kollegor.

- Flera av Circleforskarna har jag varit i kontakt med länge, särskilt Björn Asheim som jag kände långt innan Circle startade. Björn och jag har också haft forskningssamarbeten kring regional utveckling och den kreativa klassen.

- Jag har alltid haft en positiv bild av Circle, jag ser det som ett av Europas ledande forskningscentrum inom innovationsstudier. Här finns excellenta forskare som är mycket aktiva inom forskningsfronten. Circle erbjuder också goda möjligheter för unga forskare att utvecklas, säger Ron Boschma.

Själv började han sin karriär med en magisterexamen i ekonomisk geografi vid University of Amsterdam 1988. 1994 disputerade han i nationalekonomi vid Erasmus University Rotterdam. De följande åren var han verksam vid University of Bologna i Italien, innan han återvände till Nederländerna och University of Twente. Nästa anhalt var Utrecht University där han blev motsvarande docent 1998 och professor 2005. Här har han också varit föreståndare för Urban and Regional research centre Utrecht, en centrumbildning med över 100 anställda forskare.

- Redan under doktorandutbildningen var jag mycket intresserad av frågor som rör regional specialisering. För att säkerställa ekonomisk tillväxt på lång sikt måste regioner och länder utveckla nya tillväxtindustrier. De behövs för att kompensera för de delar av ekonomin som inte går lika bra.

- Den stora frågan här är förstås: Kan man se några tydliga mönster för den regionala diversifieringen? Eller är framväxten av nya industrier helt oförutsägbar?

Själv har Boschma svaret klart för sig.

- Vår forskning visar att nya industrier aldrig startar från scratch. De knoppas av från existerande industrier som de har teknologiska släktband till. Det betyder att de drar nytta av regionala förmågor, på samma sätt som nya entreprenörer gör. Det här är ett mycket viktigt forskningsresultat som har stor policyrelevans, konstaterar han.

Ron Boschma har en imponerande meritlista. Han har ett stort antal publiceringar i väl ansedda tidskrifter och omfattande pedagogisk erfarenhet. Han har också arbetat med den tredje uppgiften såväl nationellt som internationellt, med uppdrag för EU-kommissionen, European Science Foundation och OECD.

Forskningsmässigt har han under flera år ägnat sig åt att integrera de två forskningsfälten evolutionär ekonomi och ekonomisk geografi. Korsbefruktningen har lett till att ett nytt fält vuxit fram: evolutionär ekonomisk geografi. Det har i dag fått brett genomslag.

I Boschmas publikationslista finner man studier inom en mängd olika sektorer (flyg, videospel, bioteknik, böcker, mjukvara, bilar, skor), genomförda i en rad olika länder (Finland, Spanien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Danmark, Storbritannien). Han har bland annat studerat arbetskraftens utveckling, dynamiken i industriella distrikt, kunskapsnätverk, kluster och vikten av entreprenöriell erfarenhet. Nu vill han ta sig an nya forskningsutmaningar, tillsammans med sina nya kollegor.

- Circle är ett framstående forskningscentrum redan i dag. Trots det finns förstås alltid nya områden att belysa. Nu har jag ju bara varit föreståndare i en dryg månad, men jag ser en stor potential. Tillsammans med mina medarbetare håller jag på att identifiera vilka som är de stora forskningsmöjligheterna.

- Ett område som jag särskilt vill stärka är forskning om nätverk. Nätverk fungerar som kanaler för kunskapsspridning och är samtidigt ett viktigt analytiskt verktyg.

Vill man vara fyndig kan man, med rätta, kalla Ron Boschma för en flygande holländare. Han ägnar 80 procent av sin tid åt Circle och 20 procent åt Utrecht University, så det blir en del pendlande.

- Min familj bor kvar i Amsterdam, min hemstad. Min fru arbetar där och mina barn går fortfarande i grundskolan. Jag kommer att vara närvarande i Lund så mycket som möjligt, flera dagar i veckan. Det går bra, Lund är så tillgängligt. Tågförbindelsen med Kastrup är utmärkt, och därifrån är Amsterdam nära.

- Circle erbjuder fantastiska möjligheter, både när det gäller talang, kritisk massa och ekonomiska resurser. Som föreståndare får jag inspirera, samarbeta med unga forskartalanger och ta mig an nya forskningsutmaningar tillsammans med mina nya kollegor. Det ser jag verkligen fram emot, säger Ron Boschma.

17-18 maj arrangerar Circle och Entreprenörskapsforum den vetenskapliga konferensen Innovations, Entrepreneurial Universities and Economic Development. Ron Boschma är en av talarna, liksom Maryann Feldman som är årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. På talarlistan finns också Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, och Johan Wiklund, Syracuse University.

Konferensen genomförs i Lund och forskare inom nationalekonomi, företagsekonomi och närliggande discipliner välkomnas att skicka in sina bidrag. Deadline är 25 mars för abstract och 15 april för hela artiklar.

På Circle pågår en mängd olika forskningsprojekt, bland annat om nästa generations regionala innovationspolicy, kunskapsintensivt entreprenörskap samt hållbar innovation och tillväxt. Globala innovationsflöden är ett annat hett tema. Ett färskt alster inom detta område är Monica Plecheros doktorsavhandling.

Kontakta ron.boschma@circle.lu.se

Mer om Circle
Circle står för Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy

Circle ingår, tillsammans med Cesis och Ciir, i Vinnovaprogrammet ”Effekter av innovationspolitik för hållbar tillväxt”.

Utöver detta finansieras Circle av Vetenskapsrådets Linnéstöd, Lunds universitet, EU samt andra nationella, nordiska och europeiska forskningsfinansiärer.

Läs mer på www.circle.lu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar