Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
”Nyföretagarstöd är en björntjänst”
Tomas Karlsson och Tobias Schölin. Foto: Jonas Gustafsson.
Publicerad: 2013-06-19
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 2, 2013:

”Nyföretagarstöd är en björntjänst”

Regeringsalliansen har i flera dokument understrukit hur viktigt entreprenörskap är för Sveriges framtida konkurrenskraft. Nyföretagandets förmåga att skapa nya jobb, innovationer och tillväxt lovprisas.

När vi tänker på entreprenörskap går tankarna gärna till uthålliga, hårt arbetande individer som nått framgång med sitt företagande. Som Sven Wingquist, Amelia Adamo eller Ingvar Kamprad.

Staten lägger åtskilliga miljoner per år i stöd till nyföretagande via Arbetsförmedlingen. Paradoxalt nog är det först efter att man konstaterat att individen inte kan få arbete som möjligheten till stöd för nyföretagande öppnas. För en normal arbetslös tar det inte sällan upp till ett år innan Arbetsförmedlingen konstaterar detta. För handikappade och vissa invandrargrupper kan det gå snabbare. Entreprenörskap blir således sista utvägen för dem som inte kan arbeta, eller få ett vanligt jobb. Arbetsförmedlingens fokus är anställning snarare än egenföretagande. Det regleringsbrev som styr Arbetsförmedlingens insatser säger att den arbetssökande ska söka jobb inom en etablerad verksamhet 40 timmar i veckan för att få ersättning.

I stark kontrast till utformningen av stödet till nyföretagande, tyder forskning – och sunt förnuft! – på att en framgångsrik företagsstart är en högintensiv och utmanande process, som kräver stor arbetsförmåga, entreprenöriell kompetens och förmåga att skapa legitimitet bland leverantörer och kunder. Kvaliteter som ofta också krävs för att få ett vanligt jobb. Att starta företag är inte enkelt. Förutom kunskap om regler kring bokföring, skatter och redovisning, krävs en grundläggande förståelse för marknadsföring, försäljning, industriell analys, juridik och entreprenörskap.

Att då satsa på en grupp som länge stått utanför arbetsmarknaden, inte kan få arbete, eller har nedsatt arbetsförmåga är osunt. I de flesta fall är stödet lyckligtvis helt ineffektivt. Men i ett icke försumligt antal fall leder det till finansiell konkurs och personlig tragedi för den stödtagare som alltför sent förstår entreprenörskapets hårda krav och verklighet.

Vi tror att entreprenörskap fyller en viktig funktion i samhället. Att det stärker svensk konkurrenskraft, kommersialiserar forskning och står för nettotillskottet av alla nya jobb i den svenska ekonomin. Men man bör sluta ge bidrag till dem som har sämst möjligheter att lyckas. I stället bör man bidra till att höja entreprenörskapets status generellt i samhället och utveckla de entreprenöriella kompetenserna hos individer som vill starta företag.

Tomas Karlsson och Tobias Schölin
Tomas Karlsson är docent på avdelningen för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (More), Chalmers, och knuten till Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universitet. Hans forskning handlar bland annat om nyföretagande och entreprenörskap i utbildningen. Tobias Schölin är lektor vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, Lunds universitet. Han intresserar sig för ämnen som socialt entreprenörskap och företagande bland utrikes födda. Du når dem på tomas.karlsson@chalmers.se respektive tobias.scholin@fek.lu.se


Text: Tomas Karlsson & Tobias Schölin


 
Kommentarer (6 st)
Kommentarer
2 jul 2013, 08:59
Av Christer Dahl, Nyftg Centrum Eskilstuna
Hej!
Jag skrev om detta för ett antal år sedan ( då det hette AMS)
"Slå vakt om starta eget-bidraget, men låt någon annan myndighet än Arbetsförmedlingen hantera det!"


För många som funderar på att starta företag är starta eget-bidrag en viktig fråga. Det är i princip det enda ekonomiska stöd som finns för blivande företagare. Detta förvånar många som tror att stödet till företagare är omfattande. Men så är inte fallet, och även om man uppfyller villkoren för starta eget-bidrag, är det långt ifrån säkert att man får det.

Ibland nekas t o m personer att lämna in ansökan. Andra får beskedet, att
de måste vänta, ovisst hur länge eftersom pengarna hos AMS
är slut. Och varför är pengarna slut? Ja det beror på många skäl- men ofta på helt andra orsaker än bedömning av behovet av stöd till nya företagare.
Under 2005 skulle Friåret bekostas inom Arbetsförmedlingarnas budget och då drogs starta eget-bidraget in. Under andra tider är det andra AMS-åtgärder som skall ges förtur. Konsekvenserna blir att många, istället för att komma igång med ett företagande, fortsätter att gå på A-kassa. Starta eget-bidraget är lika stort till beloppet som a-kasseersättningen. A-kassan finansieras visserligen till 90 procent av staten - men inte inom AMS budget! Synen på starta eget-bidrag har också skiftat hos AMS-ledningen. Ibland framhålls det som den mest effektiva och billigast åtgärden, ibland är intresset noll.

Villkoren for att få starta eget-bidrag är - eller som
det egentligen heter: "Stöd till start av näringsverksamhet"- i korthet, att man ska vara minst 20 år, vara eller riskera att bli arbetslös och vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Stödet får lämnas till "...den som bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning."
Starta eget-bidraget får man normalt under sex månader. I undantagsfall längre.

Starta eget-bidraget har ingalunda varit okontroversiellt. Det har bl a påståtts såväl snedvrida konkurrensen, som att locka personer till företagande som de inte klarar av, med skuldsättning och personlig ekonomisk katastrof som följd.

Jag tycker självklart inte, att alla ansökningar om starta eget-bidrag ska beviljas, och om starta eget-bidraget är en lämplig åtgärd i det enskilda skall prövas. Man ska givetvis ha en affärsidé, som man tror på och som man vill försöka försörja dig på. Numera beaktas också om andra redan existerande företag kan komma att skadas allvarligt av den nya konkurrenssituationen.

För det flesta som startar företag är start eget-bidraget mycket betydelsefullt, eftersom det dröjer innan företaget bär sig och kan betala ut lön. Det är inte många som vill ta eller får ett lån hos banken för att kunna betala lön till sig själv i avvaktan på att företaget bär denna kostnad.

Låt därför Arbetsförmedlingen förmedla jobb och låt något annat organ som inte behöver prioritera bort detta stöd ansvara för stödet till nya företagare!30 jun 2013, 23:10
Av Tomas
Hej!

Det är kul att se att någon har läst vårt inlägg. Nyföretagarstödet är en björntjänst eftersom det inriktas främst på de individer som bedöms att inte enkelt kunna få ett "vanligt" jobb. Vi menar i artikeln att detta är fel grupp att vända sig till, eftersom nyföretagandets realitet är minst lika svår som att arbeta i ett "vanligt" jobb. Det är ju inget som säger att man blir bättre som entreprenör för att man har svårt att få ett vanligt jobb. Därför blir stödet tandlöst och lätt felriktat. Individer som får stödet kan felaktigt få för sig att detta är lättare väg. Ibland lyckas säkert stödet, och ibland misslyckas det, som med alla stöd. Men signalen att stöd endast kan utgå till de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden är en skymf mot många mycket hårt arbetande entreprenörer, och ett hån för de som trott på entreprenörskap som en lättare väg än vanligt jobb, för att senare gå i personlig konkurs. Signalen stödet ger till samhället är att entreprenörskap är liktydigt med ett misslyckande att få vanligt jobb. Det vill säga, åter till 70talet.

@ Carina: En god utbildning för individer med motivation att starta och driva entreprenöriella företag är exakt vad vi förespråkar. Urvalskriteriet bör vara lämplighet som entreprenör, inte begränsad arbetsförmåga.
30 jun 2013, 08:18
Av Kenneth Holmström
Som rådgivare i Nyföretagarcentrum sedan1996 har jag hjälpt ett väldigt stort antal arbetslösa att starta eget. För att det inte finns någon hjälp till de som har jobb,vilket det borde, så skall man inte ta bort STE- bidraget. Jag kan ge Er hur många bra och lyckade exempel som helst. Blir man uppsagd från ett företag pga av arbetsbrist eller konkurs så är det väl bättre om man har en idé att starta eget än att få bidrag för att inte arbeta. Det är lite väl höga hästar att alla som vill arbeta som sin egen skall jämföras med Ingvar Kamprad.
27 jun 2013, 12:42
Av Carina
Tycker grabbarna kan slappna av lite.
Att få gå en starta eget kurs och prova på något nytt är bara berikande, oavsett hur det går. Alla är inte superentreprenörer men det kan generera andra idéer och kunskap som är en merit inför fortsatt arbetssökande.
26 jun 2013, 15:19
Av Tomas Karlsson
Vad menar du med Strykklass Ranold?
21 jun 2013, 18:54
Av ranold ödmark, webbsida
Det synes märkligt att man inte stöder företagare som bevisligen kan skapa jobb.
Har bestämmande myndigheter lagt t.ex. innovatörer i strykklass?
PRO
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu