Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Inkubatorer som hjälpinsats
Kristina Henricson Briggs. Foto: Annika Risberg.
Publicerad: 2014-03-12
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2013:

Inkubatorer som hjälpinsats

Kristina Henricson Briggs har studerat hur, och på vilka villkor, man kan direktöverföra ett koncept som företagsinkubatorer från industriländer till utvecklingsländer. På plats i Uganda har hon observerat och intervjuat lokalbefolkningen inför att några svenska studenter tänkte starta upp en inkubator där.

För utvecklingsländer kan affärsinkubatorer vara ett verktyg för tillväxt. Genom att bidra med tjänster och kunskap underlättar de i uppstartsprocessen av nya, mindre företag. De förbereder helt enkelt företagen på framtidens hinder. Men hur väl fungerar affärsinkubatorer som hjälpinsats? Hur mycket stöd kan de egentligen bidra med? Det är något som det har forskats mycket om.

En hel del av forskningen visar att inkubatorerna används som ett medel för ekonomisk tillväxt. Däremot är det inte säkert att småföretagarna verkligen får det stöd med sin affärsutveckling som de behöver.

I Kristina Henricson Briggs licentiatuppsats Entrepreneurship as a Tool for Economic Development: Experiences from Eastern Africa kommer hon bland annat fram till att det skulle vara mer givande att mobilisera den entreprenörskapsanda som redan finns på plats, än att försöka skapa den.

Hon varnar också för risken att de som startar projekt i utvecklingsländer lätt hamnar i ett etnocentriskt perspektiv som det är svårt att bortse ifrån. Bristande kunskaper i språk och om den kultur man försöker hjälpa, bidrar till missförstånd. Det skulle kunna undvikas med bättre utbildning innan projektet startar, menar Henricson Briggs, som är verksam vid Chalmers.

Kontakta kristina.henricson.briggs@chalmers.se


Text: Hanna Andersson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu