Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Ta vara på kompetensen hos utlandsfödda”
 
Publicerad: 2014-04-02
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 1, 2014:

”Ta vara på kompetensen hos utlandsfödda”

Småföretagens betydelse i den svenska ekonomin ökar hela tiden, både när det gäller sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det råder enighet inom näringspolitiken om att det är angeläget att personer med affärsidéer och drivkraft ges möjlighet att starta nya företag. Samtidigt är det minst lika viktigt att befintliga företag med tillväxtpotential ges möjlighet att växa, utvecklas och skapa ännu fler arbetstillfällen.

Under senare tid har den internationella marknaden framställts som en allt mer väsentlig plattform för svenska småföretag. Det finns en oerhörd potential för svenska små och medelstora företag att expandera internationellt, även till andra marknader än EU och USA. Personer med utländsk bakgrund, som kommer från den aktuella regionen, kan vara en ovärderlig hjälp vid en sådan expansion. Deras kompetens måste tas tillvara i mycket högre grad än vad som i dag sker.

Utlandsfödda kan agera vägvisare och mentorer. Inte minst genom initierade kommunikationsvägar mot sina ursprungsländer. De har kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk. Det här ger goda förutsättningar för nya handelsförbindelser. Som egenföretagare med inriktning på export, skapar de ekonomiska värden för Sverige.

Statistiskt sett är invandrare mer benägna att starta företag än infödda svenskar. Sverige har en relativt hög andel personer från andra länder och marknader. Det är något som vi konsekvent och målmedvetet bör utnyttja och bygga vidare på för att öka svenska företags marknadsandelar utomlands. Årligen startar cirka 10 000 nya, svenska företag där företagaren är utlandsfödd, eller född i Sverige med utrikesfödda föräldrar. Detta bidrar inte bara till personlig utveckling utan också till ekonomisk tillväxt och integration i det svenska samhället.

Det finns redan flera aktuella handels- och näringspolitiska satsningar som fokuserar på innovativa mikro- och småföretag, och på de möjligheter som utlandsfödda företagare har att skapa ökad tillväxt. Almi/IFS arbetar exempelvis med mentorskap där invandrarföretagare delar med sig av sina erfarenheter till infödda företagare. Eller där infödda företagare vägleder nysvenskar till att bli framgångsrika entreprenörer i Sverige. Bland annat driver vi sedan förra året ett nytt mentorskapsprogram som fokuserar på import och export, och på att stärka relationen mellan företagare med olika bakgrund. Syftet är att öka handelskompetensen hos flera grupper av småföretagare.

Men mer måste göras. Det krävs tydlighet och handlingskraft för att få fler goda exempel inom området. Därför behövs fler politiska och privata initiativ som tar vara på potentialen hos personer med utländsk bakgrund. Det kommer att ge fler jobb och öka välståndet i Sverige.

Om Maroun
Maroun Aoun är vd för IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige. IFS jobbar för att öka företagandet bland invandrargrupper, höja kompetensen hos enskilda invandrarföretagare, och för ett bättre klimat för invandrarföretagen. 2010 fick IFS ”Esbri-priset för entreprenörskap”. Maroun nås på maroun@ifs.a.se


Text: Maroun Aoun


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu