Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Att anställa utlandsfödda ökar exporten
 
Publicerad: 2014-04-22
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2014:

Att anställa utlandsfödda ökar exporten

Svenska företag som anställer utlandsfödda personer får en skjuts i sin internationalisering. Effekten syns också på nationell nivå. Det visar Andreas Hatzigeorgiou i sin doktorsavhandling.

Exportsugna företag måste skaffa sig information om den marknad de siktar på: Vilka är konkurrenterna? Hur ser lagstiftningen ut? Vad är den rådande företagskulturen? De måste också bygga förtroende gentemot potentiella partners. Avsaknad av sådan kunskap och kompetens innebär en slags ”mjuk handelsbarriär” som kan bli både dyr och svår att forcera.

Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou har lagt fram avhandlingen Information, Networks and Trust in the Global Economy. Essays on International Trade and Migration vid Lunds universitet.

Han har analyserat sambandet mellan migration och internationell handel, och finner att utlandsfödda medarbetare kan stärka svenska småföretags export. De kan nämligen bidra med den landsspecifika information som behövs för att slå sig in på en ny marknad. Hatzigeorgiou konstaterar att företag som anställer ytterligare en utlandsfödd person kan förvänta sig en exportökning på närmare en procent.

Han har också undersökt vilken effekt migranter har på nationell nivå. Han finner att ökad invandring har en positiv effekt på landets internationella handel. För ett litet land som Sverige kan en 10-procentig ökning av invandringen leda till att exporten ökar med upp till 4,5 procent.

kontakta ah@nek.lu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu