Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Entreprenören lär genom erfarenhet
Martin Lackéus. Foto: Jan-Olof Yxell.
Publicerad: 2014-05-26
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2014:

Entreprenören lär genom erfarenhet

Föds man till entreprenör, eller kan entreprenörskap läras ut? Frågan har länge varit en stötesten inom forskningen. Följdfrågan blir såklart: Om entreprenörskap går att lära ut, hur gör man?

Martin Lackéus intresserar sig för de här frågorna i licentiatuppsatsen Developing Entrepreneurial Competencies. An Action-Based Approach and Classification in Education, som han har lagt fram vid Chalmers.

Utgångspunkten är att entreprenörskap lär man sig bäst genom erfarenhet. Hur får man då in erfarenheten i undervisningen? Lackéus har studerat ett aktionsbaserat utbildningsprogram i entreprenörskap, där mycket handlar om att lära genom att göra – learning-by-doing.

Lackéus följer 13 studenter från programmet, för att ta reda på hur deras entreprenöriella kompetens förändras under två års undervisning.

Studien är pågående, men hittills har han identifierat 17 olika utbildningsaktiviteter som kan kopplas till entreprenöriell kompetens. Han visar bland annat att studenternas kontakt med omvärlden ökar deras tro på den egna entreprenöriella förmågan. Att förbättra sina färdigheter i marknadsföring ökar toleransen för osäkerhet.

Många pratar om hur bra aktionsbaserat lärande är, ändå är det inte så många utbildningar som praktiserar det. Det är dyrt, svårt att passa in i ett större utbildningssystem och problematiskt att utvärdera. Martin Lackéus forskning är ett försök att klassificera den här typen av utbildningar. Han hoppas att det kan leda till nya sätt att utvärdera entreprenörskapsutbildningar, samt till att lärare får stöd att välja den undervisningsteknik som passar bäst i olika situationer.

Kontakta martin.lackeus@chalmers.se


Text: Jonas Gusafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu