Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
”EU-pengar gynnar svenska företag”
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket. Foto: Olof Holdar.
Publicerad: 2014-06-16
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 2, 2014:

”EU-pengar gynnar svenska företag”

Sveriges småföretagare och regioner har allt att vinna på en EU-politik som sätter fokus på bra förutsättningar för företagande och ett konkurrenskraftigt näringsliv. I dag finns flera olika EU-stöd som svenska regioner samt små och medelstora företag kan ta del av, direkt eller indirekt. Tillväxtverket har till uppgift att förvalta en del av dessa stöd. Vi är bland annat förvaltande myndighet för den europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige.

Under åren 2014-2020 kommer EU via Tillväxtverket att fördela cirka åtta miljarder kronor till organisationer och aktörer som arbetar med olika strukturella och företagsfrämjande insatser över hela Sverige. Eftersom varje krona kräver ytterligare en krona i medfinansiering från andra aktörer blir det totalt 16 miljarder kronor. Det är 16 miljarder möjligheter!

Vår önskan är att många ser möjligheterna och ansöker om dessa pengar. Vi och våra regionala samarbetspartners vill få in många bra projektförslag som tar oss närmare programmens olika mål. Som bidragsgivande myndighet är vi ju inte bara intresserade av att dela ut statliga medel. Vi vill att våra skattekronor ska gå till de projekt som ger den bästa effekten. För att detta ska bli verklighet är det bra att ha många olika uppslag, innovationer och lösningar att välja mellan.

Det är naturligtvis vår ambition att det ska vara så lätt som möjligt att söka stöd. Oavsett om det handlar om nationella medel eller EU-medel. Detta arbetar vi med. Hela tiden. Vi vill också att det ska vara enklare att vara företagare, och att fler finner vägar till ett liv som entreprenör.

Det är viktigt att företagare och organisationer känner till de möjligheter som finns. Här har vi på Tillväxtverket ett stort ansvar för att sprida information om tillgängliga EU-medel. De EU-satsningar som gjordes under förra programperioden har hittills lett till över 42 000 nya jobb. Antalet nya företag är över 17 000.

Andra möjligheter finns inom Cosme och Horisont 2020. Cosme förfogar över 2,3 miljarder euro för att stärka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Horisont har en budget på 80 miljarder euro för forsknings- och innovationsinsatser. En annan viktig del är nätverket Enterprise Europe Network som erbjuder kostnadsfri information och rådgivning om exempelvis EU-finansiering och hjälp att hitta internationella affärspartners.

Jag hoppas att vi i Sverige drar nytta av alla de möjligheter som EU ger. Vi är en innovativ nation och attityden till entreprenörskap blir allt mer positiv. Vi har mängder av innovativa företagare med potential att utvecklas. De EU-medel som finns tillgängliga kan bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft.

Om Gunilla
Gunilla Nordlöf tillträdde som generaldirektör för Tillväxtverket våren 2013. Myndigheten arbetar för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Tillväxtverket vill bidra till attraktiva regionala miljöer, och bättre förutsättningar för företagande. Gunilla nås på gunilla.nordlof@tillvaxtverket.se


Text: Gunilla Nordlöf


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu