Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
”Entreprenörskap är en social fråga för mig”
Foto: University of Minnesota.
Publicerad: 2014-07-08
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2014:

Professor Shaker Zahra kommer från ett av Kairos fattigaste områden:

”Entreprenörskap är en social fråga för mig”

Shaker Zahra drivs av ett socialt patos och en tro på entreprenörskapet som möjliggörare. Uppväxtåren i ett av Kairos fattigaste områden, och de många internationella arbetsplatserna, har präglat hans forskning. I år belönas Zahra med Global Award for Entrepreneurship Research.

- Det har varit ett fantastiskt år hittills! När man arbetar med något under lång tid utan att veta om det kommer att göra någon skillnad, betyder ett pris att resan varit mödan värd. Jag har dessutom haft problem med hälsan. Priset har hjälpt mig att ta mig igenom en svår tid, säger han.

Shaker Zahra har gjort en lysande forskarkarriär. Sedan studietiden har han arbetat i alla fem världsdelar, med gästprofessurer vid universitet i Europa, Mellanöstern och Asien. Men han har hela tiden haft USA som bas, i dag är han professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota. I den långa raden av titlar står också hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

För sin forskning belönas han i år med det svenska entreprenörskapsforskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research med motiveringen ”För hans arbete om entreprenörskapets betydelse för skapande, absorption och omvandling av kunskap”.

Men bakom yrkesvalet ligger en annan verklighet – erfarenheter av mänskligt lidande, som Zahra bevittnade under sin barndom.

- Jag växte upp i Egypten, 75 kilometer norr om Kairo, i ett av stadens vackraste områden. Men också ett av de fattigaste. Människor svalt, många var beroende av utländska biståndsgivare för att få mat för dagen. Jag funderade mycket över hur fattigdom skulle kunna förebyggas.

Möjligheten att driva en liten verksamhet, med lokala resurser, kan ge människor en väg ut ur armodet. Entreprenörskap skapar arbetstillfällen och är ett sätt att komma till rätta med fattigdom och underutveckling, även i USA, menar han.

- Entreprenörskap är en social fråga för mig.

Shaker Zahra flyttade till USA för att studera på college. Han längtar fortfarande hem till Egypten, men vill inte tillbaka på grund av den politiska situationen.

- Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är viktigare, dessutom är jag pacifist. Det är lustigt, men i dag har det större betydelse vilken kultur eller vilket trossystem du tillhör, än vad det hade när jag var ung. Jag läste både kristen och muslimsk teologi innan jag kom till USA.

En stor del av Shaker Zahras forskning har bedrivits internationellt. Han har bland annat bidragit till att blottlägga några mindre smickrande (van)föreställningar bland västerländska forskare.

- Tack vare mitt internationella arbete träffar jag människor som har andra utgångspunkter än amerikanska forskare.

En genomgång av befintliga amerikanska studier över multinationella företag som verkar i Hongkong, visade till exempel att forskare ibland underlåter att ta hänsyn till lokala förutsättningar.

- De antog helt enkelt att väst och norr är överlägsna, och att kunskap endast flyter åt ett håll.

Zahra började studera vad växande västerländska företag lär sig av nya marknader, i de minst utvecklade länderna. Hans forskning visar på stora skillnader i hur europeiska och amerikanska företag beter sig på nya marknader. Europeiska företag är lite långsammare. De bygger starkare relationer, men är inte så duktiga på marknadsföring. De amerikanska företagen är mer PR-orienterade. De säljer först och bygger relationer sedan.

- Det är viktigt att studera vilka aktiviteter som gör vissa företag mer kreativa och dynamiska, så att man inte bedriver forskning som bygger på förutfattade meningar om att vissa människor är överlägsna.

När Shaker Zahra började studera ekonomi i USA upplevde han att det fanns en syn på företagaren som en slags superhjälte. Av retoriken verkade det nästan som om det låg magi bakom de framgångsrika företagen.

- Efter att ha pratat med många entreprenörer som byggt upp stora företag, fick jag en annan bild. Jag började tänka på företagsutveckling som en process där kunskap skapas. Sedan följde jag min magkänsla, säger han.

För att göra sin magkänsla mer greppbar, började han studera kunskapernas betydelse för utvecklingen av framgångsrika företag i en mer formell mening. Han ville ta reda på hur de olika stegen för uppbyggnad av kunskapskapacitet ser ut. Hur absorberas och ackumuleras kunskapen i verksamheterna? Och vilken kunskap handlar det om?

Som ett exempel lyfter Shaker Zahra fram det svenska musikundret.

- Varför skulle den här speciella industrin växa fram just i Sverige vid just den här tidpunkten? Hur organiserar man för att få den här klustereffekten? Går den att återskapa på en annan plats eller i en annan bransch?

Zahra pekar på tre faktorer som ska till för att nära ett entreprenöriellt ekosystem som är långsiktigt hållbart: Goda relationer mellan leverantörer och köpare, att samhället uppmuntrar företagstillväxt och en acceptans av att konkurrens är priset för förändring.

- Till det kommer frågan om ständig kunskapsuppbyggnad. Det måste finnas en tändande gnista som skapar kreativitet, säger han.

Zahra har huvudsakligen forskat på framväxten av högteknologiska företag. Det var konceptuella samtal under hans grundutbildning som ledde in på den banan.

- Det sammanföll med att Korea och Japan på kort tid blev världsledande inom de här områdena. Jag blev helt enkelt kär i teknologin – eller snarare i de principiella diskussionerna.

Sedan dess har teknologi varit en konstant källa till inspiration under Zahras forskarkarriär.

- I dag sträcker sig arbete, liksom ekonomiska transaktioner och vänskapsband, över kontinenter. Det känns naturligt. Det är inte en fråga om, eller hur, vi använder teknologin. Det gäller att hålla reda på vad som är nytt.

För entreprenörer är det en fördel att få tillgång till en mångfald av idéer från olika delar av världen. För nationer bidrar de nya möjligheterna att kommunicera förhoppningsvis till en mer demokratisk och fredlig utveckling. Men att använda den nya tekniken för egen del – nja, det är han kanske lika bra på, erkänner Shaker Zahra.

Kontakta zahra004@umn.edu

Mer av Shaker
On the Frontiers: The Implications of Social Entrepreneurship for International Entrepreneurship. I Entrepreneurship: Theory and Practice nr 1, vol 38, 2014 (tillsammans med Lance R Newey och Yong Li).

Globalization of Social Entrepreneurship Opportunities. I Strategic Entrepreneurship Journal, nr 2, vol 2, 2008 (tillsammans med Hans N Rawhouser, Nachiket Bhawe, Donald O Neubaum och James C Hayton).

International New Ventures’ Learning in Culturally Distant Markets: The Case of China. I Haiyang Li (redaktör): Growth Strategies of New Technology Ventures in China. Edward Elgar, 2006.

Corporate Entrepreneurship and Growth. Edward Elgar, 2005 (redaktör).

Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. I Academy of Management Review nr 2, vol 27, 2002 (tillsammans med Gerard George).

Mer om Shaker
Namn Shaker A Zahra
Bakgrund Doktorerade vid University of Mississippi. Tidigare professor i entreprenörskap vid Babson College och professor i strategi och entreprenörskap vid Georgia State University. Har varit gästforskare vid flera universitet i Europa, Mellanöstern och Asien. I dag professor i entreprenörskap och strategi vid Carlson School of Management, University of Minnesota. Här är han också forskningsledare för Gary S Holmes Center for Entrepreneurship.
Aktuell Mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Han tilldelas priset för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. Priset delas ut av Entreprenörskapsforum, Vinnova och IFN. Prissumman är 100 000 euro.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu