Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
”Vi måste lyfta in ekologiska dimensioner”
Anne de Bruin. Foto: Åse Karlén.
Publicerad: 2014-12-01
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 3, 2014:

Anne de Bruin, nyzeeländsk nationalekonom med hållbart engagemang:

”Vi måste lyfta in ekologiska dimensioner”

– Entreprenörskap är främst intressant som möjlighet att skapa arbetstillfällen för människor som lever i utsatthet, säger Anne de Bruin. Den nyzeeländska professorn i nationalekonomi vill bidra till att lösa de stora frågorna i världen. Engagemanget för hållbarhet avspeglar sig i hennes forskning, där kooperativ, kvinnor och ekologi har framskjutna platser.

- Jag tillhör inte mainstreamekonomerna, konstaterar Anne de Bruin.

Vid tillfället för intervjun är hon i Stockholm för Dianakonferensen, där hon medverkar vid ett seminarium om kontextens betydelse för kvinnors företagande. Hon tycker att konferensen erbjuder ett trevligt sammanhang, och ett lagom stort forum för att deltagarna ska hinna mötas och fördjupa sig i varandras frågor.

Till vardags undervisar Anne de Bruin i ekonomi på School of Economics and Finance på Massey University i Auckland, Nya Zeeland. Här har hon också grundat forskningscentrumet New Zealand Social Innovation and Entrepreneurship Research Center (Sierc).

- Vi måste lyfta in sociala och ekologiska dimensioner när vi studerar företagande. Det är den väg världen måste gå för att kunna möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

De utmaningar som Anne de Bruin syftar på är exempelvis miljöförstöring och arbetslöshet. Hennes forskning kretsar också huvudsakligen kring entreprenörskap i anslutning till arbetsmarknaden, kvinnors företagande, kreativa näringar, sociala innovationer och socialt entreprenörskap.

- Mitt intresse för fattigdomsbekämpning går långt tillbaka. Jag föddes och växte upp i Sri Lanka. Min mamma var engagerad i en frivilligorganisation som hjälpte fattiga barn. Jag såg hennes omtanke om fattiga människor. Det skapade mitt intresse för utvecklingsekonomi.

Anne de Bruin kom till Nya Zeeland under sin studietid. Det var innan Muhammad Yunus, ”de fattigas bankir”, fick nobelpris för sitt arbete med mikrofinansiering i framförallt Bangladesh. Idén om mikrofinansiering var i sin linda, och på allas läppar.

- Yunus arbete visade att det gick att avhjälpa fattigdom genom att stödja kvinnors entreprenörskap och kooperativt företagande i fattiga områden. Jag började intressera mig för arbetsmarknadens missgynnade grupper, och för hur man kan skapa arbete med hjälp av entreprenörskap.

Anne de Bruin blev kvar i Nya Zeeland efter studietiden. Hon ser sig som nyzeeländsk, även om hennes ursprung är blandat. Hon ser sig också som en förebild, inte minst för kvinnor inom akademin.

- Det är fortfarande bara ett fåtal kvinnor som innehar professurer i nationalekonomi. Jag blev klar med min avhandling genom att gå upp halv fem på morgnarna för att hinna arbeta innan mina fyra barn vaknade. Akademiska yrken har fördelen av att vara flexibla, säger Anne de Bruin.

Erfarenheten har stärkt hennes uppfattning om att individer inte kan studeras utanför sin sociala miljö. Det gäller särskilt kvinnor som förväntas ta hand om hem och familj, och samtidigt driva företag.

- Jag använder mig av ett interdisciplinärt perspektiv. Det är min styrka som forskare.

Frågan om hur entreprenörskap kan bidra till ökat välstånd fick förnyad aktualitet i och med finanskrisen. Den förde med sig hög arbetslöshet, särskilt för ungdomar.

- Som arbetsmarknaden ser ut efter finanskrisen, kan ungdomar inte bara gå in på en arbetsplats och förvänta sig att få en anställning. De måste själva leta reda på jobb som inte utannonseras, eller skapa egna arbetstillfällen. För den gruppen tror jag att det finns stora möjligheter inom de kreativa näringarna.

Finanskrisen väckte också liv i ett ifrågasättande av det kapitalistiska systemet, menar de Bruin.

- Den gjorde människor medvetna om vilken förändring som behövs på arbetsmarknaden, som jämnare inkomstfördelning. Både resurser och kompetens behöver bli mer tillgängliga för bredare grupper, inte minst för kvinnor. Men det handlar om tidsandan också.

Möjligheten med kooperativa rörelser har väckts till liv efter ett par decennier i dvala. Företagsformen kan vara en modell om målsättningen är att förändra samhället på systemnivå, och att bidra till att minska sociala problem, tror de Bruin. Kooperativa entreprenörer och kvinnors engagemang i den ekologiska rörelsen är områden hon vill forska mer om.

- Det skulle kunna bidra till social innovation. Min uppfattning är att kvinnor generellt sett är mer intresserade av hållbarhetsfrågor.

Men för att uppnå strukturförändringar behövs en kritisk massa. En producent av ekologiska grönsaker, till exempel, verkar lokalt. För att produkterna ska nå marknaden, måste det finnas distribution av varor för småskaliga producenter, tillgång till ekologiskt utsäde och möjlighet till hållbar förädling.

- Det behövs många olika slags företag med samma inriktning för att en rörelse ska få genomslag. Jag har studerat hur sådana kluster av företag kan samverka för att uppnå märkbar förändring av utbudet, som i förlängningen kan leda till en förändring av våra konsumtionsmönster.

Hur sådana kluster fungerar är ett annat forskningsområde som de Bruin vill fördjupa sig i.

- Ny kunskap på det här området kan bidra med viktiga pusselbitar till en rörelse som arbetar för att lösa vår tids utmaningar, säger hon.

Kontakta a.m.debruin@massey.ac.nz

Mer av Anne
Capitalizing on Creativity: Insights on Creative Entrepreneurship (tillsammans med Erik Noyes). I Ted Baker och Friederike Welter (redaktörer): The Routledge Companion to Entrepreneurship. Routledge, 2014.

Entrepreneurship and the Creative Economy – Process, Practice and Policy. Edward Elgar, 2011 (redaktör tillsammans med Colette Henry).

Women entrepreneurs and the global environment for growth: A research perspective. Edward Elgar, 2010 (redaktör tillsammans med Candida Brush, Elizabeth Gatewood och Colette Henry).

Entrepreneurship: New Perspectives in a Global Age. Ashgate, 2003 (redaktör tillsammans med Ann Dupuis).

Mer om Anne
Namn: Anne de Bruin
Bakgrund: Disputerade 1997 vid Massey University, Nya Zeeland, där hon nu är professor i nationalekonomi. 2010 grundade hon Sierc, New Zealand Innovation and Entrepreneurship Research Centre vid samma universitet. Anne de Bruin har publicerat artiklar inom exempelvis sociologi, finansiering, ledarskap och marknadsföring. Hon har gästforskat vid Babson College i USA. Hon sitter i redaktionsråd för vetenskapliga tidskrifter som International Small Business Journal, Journal of Management and Organization, Forum for Social Economics och International Journal of Gender and Entrepreneurship.
Aktuell: Medverkade vid Diana International Research Conference i Stockholm i juni 2014.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu