Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Jag vill uppnå största möjliga samhällsnytta”
Mariana Mazzucato. Foto: Johanna Hanno.
Publicerad: 2015-01-19
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 4, 2014:

Världskända Mariana Mazzucato lyfter statens betydelse:

”Jag vill uppnå största möjliga samhällsnytta”

Mariana Mazzucato har seglat upp som en klart lysande stjärna på den internationella ekonomhimlen, om än inte oemotsagd. Med sin senaste bok utmanar hon etablerade föreställningar om statens betydelse för ett positivt innovationsklimat. Apples Iphone och Googles sökmotor är två innovationer som inte hade funnits utan statlig inblandning, menar hon.

Mariana Mazzucato darrar inte på manschetten. Hon är i Stockholm för att marknadsföra sin senaste bok The Entrepreneurial State: Debunking Private vs Public Sector Myths. Hittills har boken, som kom för ett drygt år sedan, refererats och recenserats i ledande tidskrifter som New York Times, Time, Forbes, The Economist och The New York Review of Books. Inbjuden av Vinnova och Entreprenörskapsforum presenterar hon sina idéer för en samling svenska politiker, journalister, tjänstemän, akademiker och andra. Kroppsspråket vittnar om det slags självförtroende som kommer med övertygelse.

Men så är också akademin en hemtam miljö för Mariana Mazzucato, som mer eller mindre växte upp på ett Ivy League-universitet. Pappan var kärnfysiker och valde att förlägga sin karriär till Princeton, lockad av universitetets partikelaccelerator. Familjen flyttade med från Italien.

- Själv föredrar jag Europa, säger Mariana Mazzucato under den korta intervju som Entré får efter föredraget.

Sedan några år tillbaka är hon etablerad i London, och verksam som professor i innovationsekonomi vid Sussex University. Utöver sin forskargärning skriver hon böcker och är kolumnist i tidningar som The Guardian och The Observer. Hon arrangerar konferenser och är rådgivare åt ledande politiker i såväl USA som Europa, däribland åt både Labour och Tories i Storbritannien. Hon medverkar regelbundet i tv-kanalen BBC, och har haft uppdrag för OECD och World Economic Forum.

- En fördel med min internationella bakgrund är att jag inte har några lojaliteter gentemot något system.

Kanske ger bakgrunden också den distans till samtiden som behövs för att genomskåda etablerade sanningar. Systemkritik och dekonstruerandet av sådana sanningar är just vad Mazzucato ägnar sig åt i The Entrepreneurial State. Hon menar att stater schablonmässigt kallas för byråkratiska monster och förknippas med plågsamma pålagor som begränsar företagens möjligheter att bedriva forskning och utveckling. Med boken vill hon nyansera bilden av statens roll vid utvecklingen av innovationer.

Nutidshistoriska exempel illustrerar hur statliga högriskinvesteringar ledde till IT-revolutionen, utvecklingen av bioteknik och nanoteknologi. Själva begreppet nanoteknologi har till och med statligt ursprung, påpekar Mazzucato i sitt Ted talk från 2013.

- En Iphone skulle inte fungera utan pekskärm, GPS och Siri, innovationer som ursprungligen finansierades med offentliga medel. Men bristfälliga skattesystem och ren mytbildning gör det möjligt för företag med miljardvinster att helt eller delvis undkomma skatt, trots att deras produkter bygger på innovation som bekostats med statliga medel.

Utöver Apple lyfts även Google, Compaq och företag i life science-sektorn fram som exempel. Främst är det USA som befinner sig i skottgluggen.

- Rimligen bör företagens vinster beskattas, och återgå till samhället. I dag finns det människor som finansierar utvecklingen av nya mediciner via skattsedeln, men inte själva har råd att köpa dem. Det är en ganska märklig situation, konstaterar hon.

Att dessa snabbväxande megaföretag genererar en och annan skattekrona genom arbetsgivaravgifter, arbetstillfällen och ökad produktivitet, är inget Mazzucato tar upp under seminariet.

Fokus ligger på att statens roll är underskattad. I själva verket har storleken på statens investeringar större betydelse än byråkrati för ett lands innovationskraft. Det är ingen slump att länder som Portugal, Italien och Grekland har stagnerat. Det är länder som har spenderat förhållandevis lite pengar på utbildning och investeringar, menar hon.

Ur svensk synvinkel är det möjligt att Mazzucato slår in öppna dörrar; vi har ju både ett fungerande skattesystem och satsar en procent av BNP på FoU. Men perspektivbytet är uppfriskande.

- Entreprenörerna har blivit vår tids gurus och näringslivet odlar myten om det ensamma entreprenörsgeniet. Men det är inte en ny Steve Jobs som saknas, utan en stat som finansierar FoU som entreprenörer kan dra nytta av.

Genom att skymma statens betydelse för utvecklingen av ny teknologi, kan näringslivet motivera en låg företagsbeskattning, menar Mazzucato.

- Det talas tyst om statens roll, och man bortser ifrån den i all marknadsföring. Min slutsats är att någon tjänar mycket pengar på en historieskrivning som utesluter den statliga finansieringen.

Mariana Mazzucato började sin akademiska karriär med fokus på arbetets historia och fackföreningens framväxt i USA. Det förde in henne på sociala frågor. Hon läste Schumpeter och Marx och deras teorier om hur människors sociala villkor kan förbättras genom förändrade produktionsvillkor. Studierna ledde vidare till kapitalismen och innovationsekonomi.

- Det är tydligt att det behövs nya metoder för att studera ekonomi. Vi kan inte bara prata om ekonomi i termer av ekvationer, vi måste lyfta in den sociala dimensionen också. Och det är vad jag försöker göra, förnya modellerna som samhället byggs på och utveckla teorierna om vad som driver företags tillväxt.

Men det handlar inte bara om pengar. Genom att uppmuntra forskning inom en viss sektor kan staten påskynda framväxten av en ny industri. Biotekniksektorn, till exempel, finansierades av offentligt kapital under tjugo år innan den privata finansieringsvågen kom in.

- Riskkapitalisterna räknar i dag med exit inom tre till fem år. Få investeringar betalar sig på så kort tid. I takt med att riskkapitalisterna har blivit allt kortsiktigare, har betydelsen av de statliga investeringarna i FoU ökat. Tio till femton år är en rimligare tidshorisont, och det är bara stater som vågar bära de enorma risker som är förknippade med en sådan satsning, säger Mazzucato.

Stater får ofta skäll för att de inte gör tillräckligt bra investeringar, men man kan bara räkna med att cirka tjugo procent av alla investeringar som görs i det här skedet leder till framgångsrika innovationer. Här har politikerna en pedagogisk uppgift. De kan förklara för medborgarna att det är väl investerade pengar.

- Staten går in där risken är som störst. Det behöver inte betyda att de gör sämre investeringar än riskkapitalisterna. Vem ska annars finansiera ”the next big thing”, frågar hon retoriskt. Och pekar samtidigt ut grön teknologi som en framtidsbransch, där nya innovationer än så länge huvudsakligen finansieras med statligt kapital.

I sin rådgivning uppmanar Mariana Mazzucato ledande politiker och regeringar att skapa ramverk med strategiska satsningar på ett fåtal områden. Företagsstöd ska riktas till företag med potential att åstadkomma något. Företagens storlek spelar mindre roll. Hon pratar gärna om det hon kallar för smart och inkluderande tillväxt.

- Det handlar inte om att bygga system där besluten kommer uppifrån och ner. Innovationer kommer till i ett ekosystem, där hela kedjan är intressant – från energitillgång, tillgång till internet, infrastruktur och forskning. Men även välfärdsfrågor som hälsovård är avgörande för ett positivt innovationsklimat, slår Mariana Mazzucato fast.

Kontakta m.mazzucato@sussex.ac.uk

Mer av Mariana
The Green Entrepreneurial State. I Ian Scoones, Melissa Leach och Peter Newell (redaktörer): The Politics Of Green Transformations. Routledge, kommer 2015.

The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths. Anthem Press, 2013.

Knowledge Accumulation and Industry Evolution: Pharma-Biotech. Cambridge University Press, 2006 (redaktör tillsammans med Giovanni Dosi).

Firm Size, Innovation and Market Structure: the evolution of market concentration and instability. Edward Elgar, 2000.

Mer om Mariana
Namn: Mariana Mazzucato
Bakgrund: Doktorerade i nationalekonomi vid New School for Social Research i New York. Har varit verksam vid bland annat University of Denver, London Business School, Open University och Bocconi University. Professor i innovationsekonomi på forskningscentrumet The Science Policy Research Unit (SPRU) vid University of Sussex. Hennes forskning handlar om innovationsekonomi, finansiering, ekonomisk tillväxt och statens roll i den moderna kapitalismen. Hon nominerades till ”Wirtschaftsbuchpreis” i Tyskland 2013, och fanns med på Financial Times och Forbes årsbästalistor samma år. Talade på Ted Global i Edinburgh i juni 2013.
Aktuell: Som mottagare av New Statesman Speri-priset i politisk ekonomi hösten 2014. Även Thomas Piketty var nominerad till priset.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu