Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-06-11
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2003:

Entreprenörer är också människor

Det är dags att avmystifiera entreprenörskapet. Teorier som syftar till att kategorisera människor efter personlighetstyp är inte särskilt konstruktiva. De bidrar till mytbildningen och gör entreprenörskap till något oåtkomligt för oss ”vanliga dödliga”. Det menar Ulla Hytti, Handelshögskolan i Åbo.

I traditionella studier finns inget utrymme för individer - en entreprenör är en entreprenör, punkt slut. Vi har även vant oss vid att de ska tala om sitt entreprenörskap på ett visst sätt. Ulla Hytti nöjde sig inte med den bilden, utan beslöt sig för att lyssna på entreprenörers egna historier om sitt entreprenörskap. Resultatet redovisas i doktorsavhandlingen Stories of Entrepreneurs: Narrative Construction of Identities.

- Jag ville undersöka hur entreprenörer ”blir till”: hur de ser på sig själva och skapar sin identitet. Enligt mitt perspektiv är identiteten något som ändras med tiden och beroende på vem man pratar med. Identiteten svarar på frågan ”Vem är jag?”, säger Ulla Hytti.

Stabiliserande entreprenörskap
För att skapa förståelse för entreprenöriella identiteter tog hon del av åtta finländska entreprenörers levnadsberättelser, fyra manliga och fyra kvinnliga. Entreprenörerna är i åldrarna 33-60 år, välutbildade men med olika erfarenheter av anställningar, forskning och arbetslöshet.

- Alla historier var intressanta, och var och en tillförde något nytt. En av entreprenörerna hade till exempel tidigare haft en mycket skakig karriär med många kortsiktiga jobb. Hon upplevde det som att arbetslivet på något sätt svikit henne. Genom att starta eget fick hon en stabil identitet, trots att hon hade många olika kunder. Det är intressant för vi pratar ofta om entreprenörskap som något äventyrligt och riskfyllt - men den här entreprenören betonade stabiliteten.

En annan av de undersökta entreprenörerna framhöll att han blivit en ny människa efter sin konkurs.

- För honom var det mycket viktigt att dela in berättelsen om sitt entreprenörskap i före och efter konkursen. Han menade att han tidigare var oseriös, rentav inkompetent. Men i och med konkursen ändrade han inställning och gick bland annat flera kurser för att lära sig att driva företag. Så här i efterhand ser han konkursen som en nyttig läxa.

- Jag tolkar det som att han med sin berättelse vill förklara, även för sig själv, att han är en annan person i dag. Att han är mer kompetent och därför inte kommer drabbas av ännu en konkurs.

Dubbla budskap
Till viss del fick Hytti höra de berättelser vi är vana vid: att entreprenörskap handlar om att arbeta hårt och ta risker. Men hon talade även med entreprenörer som ville döda myten om att man måste jobba dygnet runt, sju dagar i veckan. Särskilt de yngre menade att ”äh, entreprenörskap är ju bara en del av livet”.

- I Finland pratas det mycket om att vi behöver fler entreprenörer, men jag tycker att policymakarna lägger för stor vikt vid tillväxt. Folk i allmänhet är välvilligt inställda till entreprenörskap, men de tycker att det verkar väldigt svårt och riskfyllt - och det är synd! Vi måste fråga oss om tillväxt är ett självändamål. Kan en entreprenör som inte vill växa ändå sägas vara framgångsrik?

Med sin avhandling vill Ulla Hytti visa att entreprenörer är individer, med individuella behov och önskemål. Och det är dessa individer som avgör om företaget ska växa eller inte. Hon menar att ingen är betjänt av att entreprenörer buntas ihop i förutbestämda kategorier, och önskar att alla karaktärsdragsteorier kunde skrotas omgående.

- Även inom den kvalitativa forskningen måste fokus förflyttas - entreprenören är inte en ekonomiskt rationell aktör, utan en människa med ett liv utanför företaget.

För mer info: ulla.hytti@tukkk.fi


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar