Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2002-06-10

Boktipslista: Företagsamma miljöer

Entré nr 1 2002 har temat ”företagsamma miljöer” och handlar om exempelvis kluster, regional dynamik och industriella distrikt. En hel del forskning pågår, både i Sverige och utomlands, om detta ämne och en rad artiklar, rapporter och böcker har publicerats. Här följer några tips för fortsatt fördjupning.


stjärnaBerggren, Christian, Brulin, Göran och Gustafsson, Lise-Lott. 1998. Från Italien till Gnosjö. Om det sociala kapitalets betydelse för livskraftiga industriella regioner. Stockholm: RALF. Rapport nr 2.

stjärnaBest, Michael. 2001: The new Competetive Advantage. The Renewal of American Industry. Oxford: Oxford University Press.

stjärnaBraunerhjelm, Pontus m fl. 2000: Integration and the Regions of Europe: How the Right Policies Can Prevent Polarization. MEI.

stjärnaBraunerhjelm, Pontus. 1998: The Geography of Multinational Firms. Boston: Kluwer Academic Publishers.

stjärnaBraunerhjelm, Pontus m fl. 2000: The New and the Old: The Evolution of Biomedical and Polymer Clusters. I Journal of Evolutionary Economics, nr 10, sid 471-488.

stjärnaBraunerhjelm, Pontus m fl. 1999: Industry Clusters in Ohio and Sweden, 1975-1995. I Small Business Economics, nr 12, sid 279-93.

stjärnaBraunerhjelm, Pontus m fl. 1999: Industriella kluster, tillväxt och ekonomisk politik. I Ekonomisk Debatt, nr 26.

stjärnaBrulin, Göran. 2002. Faktor X - Arbete och kapital i en lokal värld. Stockholm: Atlas.

stjärnaCarlsson, Bo och Braunerhjelm, Pontus. 1999: Industry clusters. Stockholm: IUI.

stjärnaDanell, Torbjörn. 2000: Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen. Doktorsavhandling, institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet.

stjärnaEliasson, Gunnar. 2000: Industrial policy, competence blocs and the role of science in economic development. I Evolutionary Economics, nr 10, sid 217-241.

stjärnaEliasson, Gunnar m fl. 1997: Svenska kompetensblock - ett villkor för utländska investeringar och ekonomisk tillväxt. Stockholm: Invest in Sweden Agency.

stjärnaGoodman, E. och Bamford, J. (red) 1989: Small firms and industrial districts in Italy. London: Routledge.

stjärnaGordon, Clark, Feldman, Maryann och Gertler, Meric. (red) 2000: The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press.

stjärnaGummesson, Ola. 1997: Därför lyckas Gnosjö. Bygden som har blivit ett begrepp. Stockholm: Ekerlids förlag.

stjärnaGustafsson, Bengt-Åke. 2002. Kreativa miljöer - Silicon Valley.

stjärnaGötlind, Anna och Haraldsson, Kjell. 1999: Fyra Företagarbygder. Porträtt av lokalt näringsliv utanför storstaden. Nya jobb och företag, nr 8. Stockholm: Ralf, Nutek och Svenska EU-programkontoret.

stjärnaHallencreutz, Daniel och Lundequist, Per. (red). 2001. Regionala vinnarkluster. Stockholm: Nutek.

stjärnaJohannisson, Bengt (med bidrag av Raimo Issal). l978: Företag och närsamhälle - en studie i organisation. Växjö: Högskolan i Växjö.

stjärnaJohannisson, Bengt. l988: Business Formation - A Network Approach. I Scandinavian Journal of Management. Vol 4, Nr 3/4, sid 83-99.

stjärnaJohannisson, Bengt. l993: Designing Supportive Contexts for Emerging Enterprises. I Karlsson, C & Johannisson, B & Storey, D (Eds.) Small Business Dynamics. London: Routledge. Sid 117-142.

stjärnaJohannisson, Bengt, Alexanderson, Ola, Nowicki, Kryztof och Senneseth, Knut. l994: Beyond Anarchy and Organization - Entrepreneurs in Contextual Networks. Entrepreneurship and Regional Development, Vol 6, Nr 4, sid 329-356.

stjärnaJohannisson, Bengt. 2000: Networking and Entrepreneurial Growth. I Sexton, D & Landström, H (red) Handbook of Entrepreneurship. London: Blackwell. Sid 368-386.

stjärnaJohannisson, Bengt och Spilling, Olav R (red). 1986: Lokala naeringsutvikling-entreprenörskap og nettverksstrategier i noen norske og svenske kommuner. Oslo: Universitetsforlaget.

stjärnaKenney, M. (red). 2000: Understanding Silicon Valley. The anatomy of an entrepreneurial region. Stanford: Stanford University Press.

stjärnaLaestadius, Staffan. 1992. Arbetsdelningens dynamik. Lund: Arkiv

stjärnaLee, Chong-Moon, W.F. Miller, M Gong Hangcock, & H.S.Rowen (redaktörer) 2000: The Silicon Valley Edge. A habitat for innovation and entrepreneurship. Stanford: Stanford University Press.

stjärnaMalmberg, Anders. 2001: Lokala miljöer för industriell innovations- och utvecklingskraft - en forskningsbakgrund. I Ekstedt, Eskil (red) Kunskap och handling för företagande och ekonomisk utveckling. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

stjärnaMalmberg, Anders, Malmberg, Bo och Lundequist, Per. 2000: Agglomeration and firm performance: economies of scale, localisation, and urbanisation among Swedish export firms. I Environment and Planning, nr 32, sid 305-321.

stjärnaMarkusen, Ann. 1996: Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts. I Economic geography, nr 72, sid 293-313.

stjärnaMaskell, Peter. 2001: Towards a Knowledge-based Theory of the Cluster. I Industrial and Corporate Change, nr 4.

stjärnaMaskell, Peter (red). 2001. Innovation and learning for competitiveness and regional growth. Stockholm: Nordregio.

stjärnaNilsson, Jan-Evert. 1998: Blomstrande näringsliv. Krafter och motkrafter bakom förändringar i Europeiska och Amerikanska regioner. Stockholm: IVA.

stjärnaPiore, Michael J. och Sabel, Charles. 1985: The second industrial divide: Possibilities for Prosperity. New York: Basic Books.

stjärnaPorter, Michael. 1990: The Competitive Advantage of Nations. London: MacMillan.

stjärnaPorter, Michael. 1998: Clusters and the new economics of competition. I Harvard Business Review, Nov-Dec, sid 77-90.

stjärnaPorter, Michael. 2000: Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. I Economic development quarterly, nr 14, sid 15-34.

stjärnaPorter, Michael och Sölvell, Örjan. 1998: The Role of Geography in the Process of Innovation and sustainable Competitive Advantage of Firms. I Chandler, Alfred D Jr, Hagström, Peter och Sölvell, Örjan The Dynamic Firm. Oxford: Oxford University Press.

stjärnaPutnam, Robert D. 1996: Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Stockholm: SNS Förlag.

stjärnaPutnam, Robert D. 2001: Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Stockholm: SNS Förlag.

stjärnaSabel, Charles. 1996: Experimental Regionalism and the Dilemmas of Regional Economic Policy. Tokyo: Institute of Fiscal and Monetary Policy.

stjärnaSabel, Charles. 2001: Diversity, Not Specialization: The Ties that Bind the (New) Industrial District. Milano: Fondazione Montedison.

stjärnaSaxenian, AnnaLee. 1996: Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press

stjärnaStorper, Michael. 1997: The regional world: territorial development in a global economy. London: Guilford.

stjärnaSölvell, Örjan. 2000: Sveriges Framtid - behovet av ökad klusterdynamik och förstärkta omvärldslänkar. Rapport från Sveriges Tekniska Attachéer, STATT.

stjärnaT:son Söderström, Hans (red). 2001: Kluster.se. Sverige i den nya ekonomiska geografin. Stockholm: SNS Förlag.

stjärnaTörnqvist, Gunnar. 1998: Renässans för regioner. Stockholm: SNS Förlag.


Läs artiklarna om företagsamma miljöer här:
Silicon Valley - regionen med stort R
Klusterforskning i andra länder
Framgångsrika kluster är regionernas klister


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu