Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kvalitetsarbete lönar sig även i småföretag
 
Publicerad: 2015-03-13
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2014:

Kvalitetsarbete lönar sig även i småföretag

Systematiskt kvalitetsarbete är sällsynt i små och medelstora företag. Det är synd, för det skulle kunna vara värdefullt för dem. Det menar Marcus Assarlind som har disputerat vid Chalmers.

Quality management (QM), Lean och Six sigma. De amerikanska termerna duggar tätt när vi diskuterar metoder för att öka kvaliteten, förbättra flödena och minska misstagen.

Främst förknippar vi kanske begreppen med stora, tillverkande företag. Men Marcus Assarlind beskriver i sin doktorsavhandling hur kvalitetsarbete kan bedrivas även i mindre företag.

Han har studerat ett stort, ett medelstort och ett litet företag, samt två initiativ som arbetar för att införa QM i mindre företag. Assarlind konstaterar att små och medelstora företag ofta dras med en resursknapphet. Den innefattar både ekonomi och kompetens, och påverkar förstås företagens möjligheter att satsa på systematiskt kvalitetsarbete.

Han menar att statliga program som stödjer företagens förbättringsarbete skulle kunna förbättra strukturen och öka långsiktigheten i satsningarna.

I sin forskning identifierar Marcus Assarlind sex kritiska faktorer när QM ska införas. Han förordar bland annat en gradvis implementering med realistiska mål, att de anställda utbildas och görs delaktiga, och att såväl ledning som extern expertis medverkar. Han visar också på vikten av uppföljning. Men först av allt gäller förstås att företagarna ser en poäng i att satsa på de ganska abstrakta managementidéerna med tjusiga namn.

Avhandlingen har titeln Adoption of quality management in SMEs och är en sammanläggning av sex forskningsartiklar.

Kontakta marcus.assarlind@chalmers.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu