Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
”Alla företagare tar risker”
Friederike Welter. Foto: Sofia Ernerot
Publicerad: 2015-05-08
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2015:

Friederike Welter vill slå ett slag för vardagsentreprenörskapet:

”Alla företagare tar risker”

Entreprenörskapsforskningen har mognat. Fältet växer så det knakar, är allt mer heterogent och hämtar nya idéer i oväntade miljöer. Det passar Friederike Welter. Hon intresserar sig för entreprenörskapets vardag och vill utveckla kunskap som det stora flertalet företagare kan ha nytta av.

– När jag började studera kännetecknades entreprenörskapsforskningen fortfarande av ungdomlig entusiasm och nybyggaranda, säger Friederike Welter.

Hon är uppvuxen i en liten stad i bergsregionen Sauerland i Tyskland. Welter besökte Jönköping för första gången 1998 i samband med en workshop. 2004 började hon arbeta som gästprofessor på deltid, och 2008 utökades tjänsten till heltid. Efter flera år på Internationella handelshögskolan i Jönköping är hon nu tillbaka i Tyskland, som chef för Institut für Mittelstandsforschung i Bonn och professor i småföretagande och entreprenörskap vid universitetet i Siegen. Hon sitter också med i European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB).

Under våren är Friederike Welter aktuell som redaktör för The Routledge Companion to Entrepreneurship, tillsammans med forskarkollegan Ted Baker (se boktips på sidan 22).

– Antologin speglar den mångfald av ämnesval, metoder och teorier som har tillkommit under senare år. Forskningsfältet har växt så explosionsartat att det kan vara svårt att bilda sig en helhetsuppfattning, säger hon.

Med femhundra tätt skrivna sidor och ett drygt femtiotal medverkande författare, är boken tänkt att vara en vägvisare till entreprenörskapsforskningen.

Även själva entreprenörskapsbegreppet har delvis omtolkats och breddats under årens gång.

– På 1990-talet, när forskningsfältet växte fram, var det främst snabbväxande högteknologiska företag som studerades. Med stöd av medierna, bidrog den här forskningen till att begreppet entreprenör blev liktydigt med en slags superkreatör. En person som snabbt driver upp ett innovativt högteknologiskt företag och blir rik i samband med försäljningen.

– Människor har en tendens att fästa blicken på det extraordinära, konstaterar Friederike Welter.

Själv är hon mer intresserad av det vardagliga och vill slå ett slag för den vanliga människans entreprenörskap. Diskussionen om vem som är företagare och vem som är entreprenör är fruktlös.

– Även om ensamföretagare inte bidrar särskilt mycket till samhällsekonomin, så bidrar de med kreativa idéer och tar ansvar. Företagande är mycket mer än antalet anställda. Och alla företagare tar risker.

Welter tycker att forskningen ska vara relevant och bidra till samhällsutvecklingen. Forskarnas jobb är att ta fram kunskap som underlättar för beslutsfattare. På så vis kan de fatta beslut som gynnar det stora flertalet företagare, menar hon.

– Det goda med att fler intresserar sig för entreprenörskap är att det blir större variation i ämnesvalen. Forskningen är mer heterogen i dag, säger hon.

Baksidan är möjligen att doktoranderna, på grund av den ökande konkurrensen, har en tendens att begränsa frågeställningarna. Då kan relevansen bli lidande.

– Många forskare lägger stor vikt vid att bli publicerade i betydelsefulla tidskrifter, snarare än på att kommunicera med beslutsfattare och det omgivande samhället. I dag bygger diskussioner kring policyfrågor ofta på väldigt gammal forskning.

Under senare år har en del forskare intresserat sig för olika finansieringsformer, till exempel crowdfunding och mikrofinansiering. Friederike Welter anser att det är några av de mer nyskapande forskningsämnena. Idéerna har inte sällan sina ursprung i utvecklingsländer där människor har hittat kreativa lösningar för fattigdomsbekämpning.

– Många nya idéer växer fram utanför de gängse företagsetablissemangen, säger hon.

Det rimmar väl med Friederike Welters egen forskning som ofta handlar om hur företagare påverkas av miljö, kultur och familjerelationer.

– Jag studerar gärna avgränsade populationer, som kvinnor eller företagande i specifika miljöer. Det är kontexten som intresserar mig, hur vi påverkas av vår vardagsmiljö.

Ghana, Lettland, Nigeria, Storbritannien, Spanien och Sverige är några länder hon har verkat i.

– Kontextens betydelse blir särskilt tydlig vid studier av kvinnors företagande, eftersom kvinnor ofta har ansvar för barn och familj samtidigt som de är företagare. Företagsbeslut fattas inte sällan gemensamt av familjen, runt köksbordet.

Det går inte att skilja företag från dess omgivning, menar Friederike Welter. Ändå har forskare haft en tendens att fastna vid företagens ekonomi och inkomster.

– Det är lätt att dra generella slutsatser om man studerar företags ekonomi. Det blir lite mer komplicerat när vi kontextualiserar, säger hon.

Att studera avgränsade populationer gör det lättare att få syn på företeelser som mainstreamforskningen missar. Men resultaten kan också användas för att utveckla teorier och metoder för bredare grupper. Hur påverkar till exempel familjesituationen företagare i allmänhet, inte bara företag som ägs och drivs av kvinnor?

När Welter blir ombedd att peka ut ett område där hon gärna skulle se mer entreprenörskapsforskning i framtiden, nämner hon den växande trenden med företag som inriktar sig på välmående av olika slag. Forskning som handlar om samhällsutveckling, snarare än ekonomisk utveckling.

– Om man ser till startupscenen i Tyskland, så vill många vara egenföretagare oavsett om de kan tjäna pengar på verksamheten eller inte, säger Friederike Welter.

Kontakta welter@ifm-bonn.de

Mer av Friederike
Contextualising entrepreneurship: Conceptual Challenges and Ways Forward. I Entrepreneurship Theory & Practice, nr 1, vol 35, 2011.

Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behaviour in Challenging Environments. I Journal of Small Business Management, nr 1, vol 49, 2011 (tillsammans med David Smallbone).

Advancing theory development in venture creation: signposts for understanding gender (tillsammans med Candida Brush och Anne de Bruin). I Kate V Lewis, Colette Henry, Elizabeth J Gatewood och John Watson (redaktörer): Women’s Entrepreneurship in the 21st Century: An International Multi-Level Research Analysis. Edward Elgar, 2014. Se boktips på sidan 23.

Entrepreneurship, People and Organisations. Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar, 2014 (redaktör tillsammans med Robert Blackburn, Frédéric Delmar och Alain Fayolle).

Mer om Friederike
Namn: Friederike Welter
Bakgrund: Doktorerade på småföretagande i Nigeria 1992. Har sedan dess arbetat på bland annat Rhine-Westphalia Institute for Economic Research i Essen, Tyskland, och varit gästprofessor vid Small Business Research Center, Kingston University, Storbritannien. Welter var tidigt engagerad i Diana International, ett forskarnätverk som Esbri var en av initiativtagarna till. 2007–2009 var hon ordförande för European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). 2008–2012 var hon professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. 2005 tilldelades hon Telia Sonera Professorship of Entrepreneurship vid Stockholm School of Economics i Riga, Lettland. Friederike Welter är i dag främst verksam vid Institut für Mittelstandsforschung i Bonn och universitetet i Siegen.
Aktuell: Som redaktör för boken The Routledge Companion to Entrepreneurship (Routledge, 2015).


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu