Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2015-05-13
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2015:

Ojämställda familjeföretag dominerar lantbruket

Sverige framhålls ofta som ett föregångsland inom jämställdhet. Men det finns en hel del kvar att göra, inte minst inom lantbruket. Det visar Elias Andersson i en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet.

Ojämställda familjeföretag dominerar lantbruket
Svenskt lantbruk har gått igenom stora förändringar. Många företag har försvunnit och sysselsättningen i branschen minskar stadigt. Ett par saker består: Familjeföretagets starka ställning. Och männens starka ställning i dessa familjeföretag.

I Doing Gender (in) Equality in Swedish Family Farming. Gendered labour and resources in agrarian change undersöker Elias Andersson hur ägande och arbete fördelar sig mellan könen i svenska lantbruksföretag. En utmaning i studien är att förutsättningarna skiljer sig ganska mycket beroende på typ av lantbruk och var i Sverige de ligger. Men resultaten är ändå tydliga: Män äger och kontrollerar en betydligt större del av jordbruksmarken, medan kvinnorna utför en betydligt större del av det obetalda arbetet på gården och i hushållet.

Jordbruksföretag som drivs av kvinnor är generellt mindre än mäns, och oftare inriktade mot djur och icke-traditionellt lantbruk. Det innebär mer jobb, lägre avkastning och ett större beroende av andra inkomster vid sidan av jordbruket. Det påverkar även kvinnors företagande i branschen när det gäller tillgång till stöd, lån och mark.

Mer kunskap kring ojämställdhet inom lantbruket är viktigt, menar Andersson. Bland annat för att öka näringens konkurrens- och innovationskraft.

Kontakta elias.andersson@slu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu