Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2015-06-01
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2015:

Klargörande kinesisk kontext

Entreprenörskapsforskningen har mognat under senare år, men räknas fortfarande som ett fält på tillväxt – över hela världen. Trots att forskningen till stor del är global, finns lokala skillnader i det som undersöks. I Entrepreneurship research in China: internationalization or contextualization? (Entrepreneurship & Regional Development, nr 1-2, vol 27, 2015) jämförs kinesisk entreprenörskapsforskning med den dominerande diton från USA och Europa. Artikelförfattarna Jing Su, Qinghua Zhai och Hans Landström, hittar både likheter och skillnader. Kina har en unik historia, som i mångt och mycket lever kvar i dag. Samtidigt ökar landets kontakter med omvärlden för varje dag som går. Förutom ämnen som engagerar västliga forskare intresserar sig kinesiska forskare för lokala ämnen som guanxi, de speciella sociala nätverk som företagare i landet måste förhålla sig till. Artikelförfattarna kommer med några råd till kinesiska entreprenörskapsforskare, bland annat att de bör fokusera mer på den speciella lokala kontexten, samtidigt som de jämför ännu mer med omvärlden och forskning från andra länder. Nya fenomen som dyker upp i Kina kan belysas med hjälp av existerande global forskning, tänker de sig. Författarna påpekar även att skillnaderna inom Kina är stora och intressanta att belysa.

Kontakta hans.landstrom@fek.lu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu