Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI dag var jag på ett seminarium om forskningskommunikation, framförallt med fokus på forskning om hållbarhet och miljö
Läs Jonas inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2015-06-15

Boktipslista: Utbildning

I Entré nr 2 2015 handlar den långa temaartikeln om entreprenörskap i utbildningen. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaVartannat jobb automatiseras inom 20 år. Rapport, Stiftelsen för strategisk forskning, 2014

stjärnaEntreprenörskap i skolan – en kartläggning. Rapport, Skolverket, 2010

stjärnaHow to assess and evaluate the influence of entrepreneurship education. Rapport, Astee-projektet, 2014

stjärnaSkapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Rapport, Skolverket, 2015

stjärnaBettina Backström-Widjeskog: Du kan om du vill – Lärares tankar om fostran till företagsamhet. Avhandling, Åbo akademi, 2008

stjärnaColin Ball: Towards an Enterprising Culture – a Challenge for Education and Training. OECD, 1989

stjärnaKarin Berglund och Carina Holmgren: Entreprenörskap & skolan. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? Forum för småföretagsforskning, 2007

stjärnaRobert H Brockhaus, Gerald E Hills, Heinz Klandt, Harold P Welsch (red): Entrepreneurship Education. A global view. Ashgate, 2001

stjärnaSara Cervantes: Attitudes towards starting small businesses – Youth and local authorities in a changing labour market? Avhandling, Luleå tekniska universitet, 2005

stjärnaZara Daghbashyan: Essays on University Efficiency Analysis and Entrepreneurship among University Graduates. Avhandling, KTH, 2013

stjärnaÅsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg: Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande. Liber, 2011

stjärnaÅsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg: Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori. Liber, 2014

stjärnaAlain Fayolle (red): Handbook of Research in Entrepreneurship Education (volym 1-3). Edward Elgar, 2007–2010

stjärnaAlain Fayolle, Paula Kyrö och Francisco Liñán (red): Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship. Edward Elgar, 2015

stjärnaAlain Fayolle och Dana T Redford (red): Handbook on the Entrepreneurial University. Edward Elgar, 2014

stjärnaAllan Gibb: In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, nr 3, vol 4, 2002

stjärnaAllan Gibb och Paul Hannon: Towards the Entrepreneurial University. International Journal of Entrepreneurship Education, nr 1, vol 4, 2006

stjärnaBengt Johannisson: The agony of the Swedish school when confronted by entrepreneurship. Kapitel i Creativity and Innovation. Preconditions for Entrepreneurial Education. Tapir Academic Press, 2010

stjärnaBengt Johannisson, Torsten Madsén och Daniel Hjorth: I entreprenörskapets tecken – En studie av skolning i förnyelse. Närings- och handelsdepartementet, 1997

stjärnaPaula Kyrö: A theoretical framework for teaching and learning entrepreneurship. International Journal of Business and Globalisation, nr 1, vol 2, 2008

stjärnaMartin Lackéus och Kåre Moberg: Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD. Entreprenörskapsforum, 2013

stjärnaMartin Lackéus och Carin Sävetun: Elevperspektiv från tre entreprenöriella lärmiljöer i svensk grundskola. En effektstudie genomförd på uppdrag av Skolverket. Rapport, Chalmers, 2015

stjärnaEva Leffler: Företagsamma elever. Avhandling, Umeå universitet, 2006

stjärnaBalli Lelinge och Pär Widén: Entreprenöriellt lärande i skolan. Studentlitteratur, 2014

stjärnaRon Mahieu: Agents of Change and Policies of Scale – A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education. Avhandling, Umeå universitet, 2006

stjärnaKåre Moberg: Assessing the Impact of Entrepreneurship Education – From ABC to PhD. Avhandling, Copenhagen Business School, 2014

stjärnaMichael H Morris (red): Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy. Edward Elgar, 2014

stjärnaMichael H Morris, Donald F Kuratko och Jeffrey R Cornwall: Entrepreneurship Programs and the Modern University. Edward Elgar, 2013

stjärnaHeidi M Neck, Patricia G Greene och Candida G Brush: Teaching Entrepreneurship. A Practice-Based Approach. Edward Elgar, 2014

stjärnaSusanne Ollila och Karen Williams-Middleton: The venture creation approach: integrating entrepreneurial education and incubation at the university. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, nr 2, vol 13, 2011

stjärnaAnnica Otterborg: Entreprenöriellt lärande. Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande. Avhandling, Högskolan i Jönköping, 2011

stjärnaHelena Sagar: Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Avhandling, Göteborgs universitet, 2013

stjärnaSaras Sarasvathy: Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, nr 2, vol 26, 2001

stjärnaGudrun Svedberg: Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Avhandling, Umeå universitet, 2007

stjärnaKarl Wennberg och Niklas Elert: Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF-alumners arbetsmarknadspotential och företagande. Ratio, 2013

stjärnaKaren Williams-Middleton: Developing Entrepreneurial Behavior. Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University. Avhandling, Chalmers, 2010


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu