Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2015-06-15

Boktipslista: Utbildning

I Entré nr 2 2015 handlar den långa temaartikeln om entreprenörskap i utbildningen. Nedan följer litteratur- och webbtips för dig som vill veta mer.

stjärnaVartannat jobb automatiseras inom 20 år. Rapport, Stiftelsen för strategisk forskning, 2014

stjärnaEntreprenörskap i skolan – en kartläggning. Rapport, Skolverket, 2010

stjärnaHow to assess and evaluate the influence of entrepreneurship education. Rapport, Astee-projektet, 2014

stjärnaSkapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Rapport, Skolverket, 2015

stjärnaBettina Backström-Widjeskog: Du kan om du vill – Lärares tankar om fostran till företagsamhet. Avhandling, Åbo akademi, 2008

stjärnaColin Ball: Towards an Enterprising Culture – a Challenge for Education and Training. OECD, 1989

stjärnaKarin Berglund och Carina Holmgren: Entreprenörskap & skolan. Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan? Forum för småföretagsforskning, 2007

stjärnaRobert H Brockhaus, Gerald E Hills, Heinz Klandt, Harold P Welsch (red): Entrepreneurship Education. A global view. Ashgate, 2001

stjärnaSara Cervantes: Attitudes towards starting small businesses – Youth and local authorities in a changing labour market? Avhandling, Luleå tekniska universitet, 2005

stjärnaZara Daghbashyan: Essays on University Efficiency Analysis and Entrepreneurship among University Graduates. Avhandling, KTH, 2013

stjärnaÅsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg: Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande. Liber, 2011

stjärnaÅsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg: Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori. Liber, 2014

stjärnaAlain Fayolle (red): Handbook of Research in Entrepreneurship Education (volym 1-3). Edward Elgar, 2007–2010

stjärnaAlain Fayolle, Paula Kyrö och Francisco Liñán (red): Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship. Edward Elgar, 2015

stjärnaAlain Fayolle och Dana T Redford (red): Handbook on the Entrepreneurial University. Edward Elgar, 2014

stjärnaAllan Gibb: In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, nr 3, vol 4, 2002

stjärnaAllan Gibb och Paul Hannon: Towards the Entrepreneurial University. International Journal of Entrepreneurship Education, nr 1, vol 4, 2006

stjärnaBengt Johannisson: The agony of the Swedish school when confronted by entrepreneurship. Kapitel i Creativity and Innovation. Preconditions for Entrepreneurial Education. Tapir Academic Press, 2010

stjärnaBengt Johannisson, Torsten Madsén och Daniel Hjorth: I entreprenörskapets tecken – En studie av skolning i förnyelse. Närings- och handelsdepartementet, 1997

stjärnaPaula Kyrö: A theoretical framework for teaching and learning entrepreneurship. International Journal of Business and Globalisation, nr 1, vol 2, 2008

stjärnaMartin Lackéus och Kåre Moberg: Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD. Entreprenörskapsforum, 2013

stjärnaMartin Lackéus och Carin Sävetun: Elevperspektiv från tre entreprenöriella lärmiljöer i svensk grundskola. En effektstudie genomförd på uppdrag av Skolverket. Rapport, Chalmers, 2015

stjärnaEva Leffler: Företagsamma elever. Avhandling, Umeå universitet, 2006

stjärnaBalli Lelinge och Pär Widén: Entreprenöriellt lärande i skolan. Studentlitteratur, 2014

stjärnaRon Mahieu: Agents of Change and Policies of Scale – A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education. Avhandling, Umeå universitet, 2006

stjärnaKåre Moberg: Assessing the Impact of Entrepreneurship Education – From ABC to PhD. Avhandling, Copenhagen Business School, 2014

stjärnaMichael H Morris (red): Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy. Edward Elgar, 2014

stjärnaMichael H Morris, Donald F Kuratko och Jeffrey R Cornwall: Entrepreneurship Programs and the Modern University. Edward Elgar, 2013

stjärnaHeidi M Neck, Patricia G Greene och Candida G Brush: Teaching Entrepreneurship. A Practice-Based Approach. Edward Elgar, 2014

stjärnaSusanne Ollila och Karen Williams-Middleton: The venture creation approach: integrating entrepreneurial education and incubation at the university. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, nr 2, vol 13, 2011

stjärnaAnnica Otterborg: Entreprenöriellt lärande. Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande. Avhandling, Högskolan i Jönköping, 2011

stjärnaHelena Sagar: Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Avhandling, Göteborgs universitet, 2013

stjärnaSaras Sarasvathy: Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, nr 2, vol 26, 2001

stjärnaGudrun Svedberg: Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Avhandling, Umeå universitet, 2007

stjärnaKarl Wennberg och Niklas Elert: Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF-alumners arbetsmarknadspotential och företagande. Ratio, 2013

stjärnaKaren Williams-Middleton: Developing Entrepreneurial Behavior. Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University. Avhandling, Chalmers, 2010


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar