Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-06-11
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2003:

Mary Walshok, sociologiprofessor och guldmedaljör:

”Entreprenörsteam är företagandets framtid”

Mary Walshok har studerat både stora och små företag under sin akademiska karriär. I dag tror hon på småföretagen som ekonomins räddning. Genom att grunda entreprenörsnätverket Connect har hon också konkret bidragit till entreprenörskapets utveckling.

Mary Walshok gillar Sverige och svensk mat. Men det kanske faller sig naturligt när båda ens föräldrar utvandrade från Sverige till USA i början på 1900-talet. Nu tillbringar amerikanskan i sin tur mycket tid i Sverige, bland annat som gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Walshok började sin akademiska bana som sociolog. På 1970- och 1980-talet studerade hon bland annat kvinnor och minoriteters förändrade roll på arbetsmarknaden, med fokus på storföretag som General Motors. Vid mitten av 1980-talet bytte hon inriktning. Hon började då intressera sig för entreprenörskap och småföretagande.

- I mitten av 1980-talet skedde stora förändringar i USAs ekonomi. Det började gå dåligt för företagen och arbetslösheten var hög. Jag fungerade då som kontaktperson mellan UCSD, University California San Diego, och det regionala näringslivet, och fick i uppdrag att se vad som gick att göra åt ekonomin i regionen, säger Mary Walshok.

Eftersom Kalifornien har en hög koncentration av universitet och forskning var det naturligt att satsa på innovation istället för på de stora industriföretagen.

- Huvudresursen i den här regionen är kunskap, inte olja eller någon annan naturresurs. Och kunskap är mycket intressant som resurs eftersom den leder till högavlönade arbeten. Vi försökte skapa en miljö som fungerade som en katalysator för nyföretagande. Det här är en viktig fråga. Hur kan vi skapa förutsättningar för ett entreprenörskap som hjälper till att bygga upp ekonomin?

Ett sätt var att starta entreprenörsnätverket Connect. Det grundades 1985 vid UCSD med målet att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital.

- När vi startade Connect fanns det få kunskapsbaserade företag i San Diego. Sedan starten har över 550 nya högteknologiska tillväxtföretag och 120 000 nya arbetstillfällen skapats i anslutning till San Diegos nätverk. Många av företagen är klustrade runt universiteten.

Jantelagen påverkar Sverige
Mary Walshok har också intresserat sig för varför vissa regioner lyckas skapa en dynamik som möjliggör den här typen av tillväxt. När hon jämförde svenska och amerikanska inkubatorer och teknikparker fann hon kulturella skillnader mellan de två länderna.

- Skillnaderna beror på mer än bara olika skattesystem och politik. Jag tror att många lägger för stor vikt vid detta. I Sverige finns till exempel en tradition att lita på att de stora företagen skapar arbeten och trygghet. I USA är det inte så. Man ser inte heller på risk på samma sätt i USA. I Sverige finns inte traditionen att flytta på sig mellan företag och regioner. I USA är detta vanligt.

Skattelagar och liknande påverkar givetvis också, medger Walshok. Men skillnaderna beror snarare på en annan lag, nämligen jantelagen.

- Jag lever själv mycket enligt jantelagen, så jag kritiserar inte Sverige. Jag vill bara belysa hur det ser ut. I Sverige ska ingen ha det dåligt. Men helst ska ingen ha det för bra heller. Entreprenörskap ses ofta som något väldigt individuellt och egoistiskt, men det kan också skapa arbeten. Entreprenörer i Sverige skapar sällan jobb. De är oftast familjeföretag som inte strävar efter att växa. I USA är det annorlunda. Många små företag satsar på att växa sig stora och skapar därmed arbeten.

- Sverige har heller inte skapat några stora företag sedan IKEA och Hennes & Mauritz. Ser vi på det hela i ett historiskt perspektiv blir bilden annorlunda. Sverige var väldigt dynamiskt i början på 1900-talet. Men landet har inte riktigt anpassat sig till det här århundradet.

Starka team är melodin
Mary Walshok tror att kontakten mellan forskning och näringsliv är mycket viktig för framtiden. Den är en förutsättning för nya innovationer och tillväxt, menar hon. Entreprenörsteam är också ett område hon gärna vill se mer forskning kring.

- Entreprenörsteam är företagandets framtid. Individuellt entreprenörskap är inte relevant när man pratar om tillväxtföretagande och globalt företagande. Företag består ofta av 4-5 nyckelpersoner. Var och en har funktioner som företaget inte skulle klara sig utan. Styrkan ligger i teamet, inte i individuella entreprenörer.

Fakta

Namn: Mary Walshok

Bakgrund: Doktor i sociologi 1969 vid Indiana University. Professor i sociologi 1973. En av initiativtagarna till entreprenörsnätverket Connect. Sedan 1990-talet även aktiv som forskare i Sverige.

Aktuell: Nyligen tilldelad Connect Sveriges första guldmedalj för sina insatser i samband med etableringen och uppbyggnaden av Connects verksamhet i Sverige. Föreläser på Esbris Estrad i juni. Håller i entreprenörskapskurser vid Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).

För mer info: mwalshok@ucsd.edu


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu