Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Jag hoppas kunna vara en förebild”
Sidney Winter. Foto: Magnus Aronsson.
Publicerad: 2015-07-16
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2015:

Sidney Winter, evolutionsekonom med förändringsvilja:

”Jag hoppas kunna vara en förebild”

Sidney Winter kunde ha blivit fysiker, men sadlade om till nationalekonom i stället. Under sin långa karriär har han bland annat studerat dynamisk konkurrens, innovationer och kompetensuppbyggnad i företag. Winter drivs av att göra skillnad i samhället. I maj besökte han Sverige för att ta emot pris för sin forskning.

– Jag har försökt täppa till luckan mellan den bild av verkligheten som man får i läroböckerna, och den observerbara verkligheten. Ibland tror jag att jag har lyckats.

Det säger Sidney G Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania. 20 maj tilldelades han årets Global Award for Entrepreneurship Research för sin forskargärning, som haft stort inflytande inom området entreprenörskap.

Och detta utan att han egentligen har studerat entreprenörskap. Snarare har Winter drivits av en enträgen vilja att förnya forskningsfältet nationalekonomi och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Han växte upp i universitetsstaden Iowa, USA. Pappan, också med namnet Sidney G Winter, var professor i redovisning. Men Winter Jr hade inte för avsikt att följa i pappans fotspår.

– Jag började studera fysik. Det här var på 60-talet och det man främst diskuterade inom fysiken var utvecklingen av vätebomben… Jag kände att jag hade större möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling som ekonom. Dessutom passar ekonomi min fallenhet bättre, säger han.

Efter studierna kom Winter till Rand Corporation, en tankesmedja som skapar samverkan mellan militär, forskning och samhällsaktörer – med målet att göra världen till en tryggare plats. Här skulle man lösa konkreta problem inför hotet om kärnvapenkrig. Medan den akademiska miljön var upptagen av abstrakta teoretiska resonemang, arbetade tankesmedjan med handfasta fallstudier.

– Vi lärde oss mer om vad som verkligen driver verksamheter och innovation. Jag ledde ett projekt om hur man förstår beteenden i stora organisationer.

– Forskningen på Rand gav mig inspiration. Man kan bara förstå teknologisk utveckling genom att studera konkreta fall: Varifrån kommer egentligen bilen, flyget eller Iphone? Vilken är den bakomliggande processen? Viktigast är att studera detaljerna, vilka beslut som har fattats och på vilka grunder.

Sidney Winter är evolutionsekonom. Han intresserar sig för kapitalismen som motor för tillväxt, och för dess möjlighet att öka vår allmänna levnadsstandard.

– Jag står för en syn på nationalekonomi där entreprenörskap har en naturlig plats, vilket inte kan sägas om mainstreamforskningen.

Med mainstream menar han den sortens ekonomisk teori som presenteras i läroböckerna, som bygger på neoklassisk teori och där tillgång till kapital, arbetskraft och teknisk utveckling är viktiga beståndsdelar.

Spegelsalen i Grand Hôtel är välbesökt när Global Award for Entrepreneurship Research ska delas ut. Här syns namnkunniga ekonomer, politiker och en och annan entreprenör. De flesta iklädda grå kostymer, inga överraskningar här. Men med sitt tacktal vill den ödmjuka och lågmälda Winter utmana normen. Tacktalet har titeln The Economics that Might Have Been och är en kritik av, eller kanske till och med en provokation mot, mainstreamekonomernas statiska och abstrakta teoretiserande.

– Bristen på verklighetsförankring leder inte sällan till felaktiga antaganden, säger han.

Avsaknaden av insyn i faktiska förhållanden är en bidragande orsak till finanssektorns ohejdade framfart under 2000-talet, med finanskrisen 2008 som följd, menar han.

Professor Winter har stort inflytande på tre områden enligt prismotiveringen: Förståelsen av hur teknologisk förändring inom företag påverkar organisatoriska rutiner och förnyelse, empirisk och teoretisk analys av hur och varför företag kan tillgodogöra sig innovationer och hur detta skiljer sig mellan branscher, samt hur företag utvecklar dynamiska kompetenser.

– Om man ser till motiveringen så har de tilldelat mig priset som ett erkännande av mitt bredare bidrag till ekonomisk forskning. Jag har inte varit känd för att systematiskt bedriva empirisk forskning specifikt på entreprenörskap, säger han.

Viljan att bidra till en positiv samhällsutveckling är ett resultat av en god grundutbildning, som höll hög nivå och som gav möjlighet att diskutera samhällsfrågor. Det kommer egentligen inte från hemmiljön, förklarar Winter. Och han ser det fortfarande som sin uppgift att få människor att fundera över hur den ekonomiska forskningsdisciplinen skulle kunna göra mer samhällsnytta.

– Jag är väldigt angelägen om att disciplinen utvecklas. Det kan hjälpa samhället att hantera de ekonomiska problem vi ser i världen i dag, säger han.

Som exempel på problem nämner han olika aspekter av megaföretagens inverkan på världen: mänskligt, politiskt, ekonomiskt, miljömässigt. Området är fortfarande relativt obeforskat. Ett annat område som intresserar Winter är vår oförmåga att förutspå framtiden eller, med andra ord, den djupa osäkerhet som alla företag lider av. I synnerhet startup-företag.

– Jag hoppas kunna vara en förebild för andra forskare så att vi i framtiden kan se en mer substantiell forskning.

På frågan om han, utifrån sin forskning, kan ge några rekommendationer till entreprenörer i vardande blir svaret:

– Arbeta nära kunden, ta reda på vad kunden behöver och ta fram en prototyp direkt. Fastna inte i funderingar och räkneexercis. Lärandet kommer ur görandet, det är först när man har en prototyp som man ser hur produkten fungerar och den aktiva inlärningsfasen kommer igång. Misslyckas ofta och tidigt!

Kontakta winter@wharton.upenn.edu

Mer av Sidney
Satisficing, Selection and the Innovating Remnant. I Quarterly Journal of Economics, nr 2, vol 85, 1971.

An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, 1982 (tillsammans med Richard R Nelson).

The Nature of the Firm: Origins, Evolution, Development. Oxford University Press, 1991 (redaktör tillsammans med Oliver E Williamson).

The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. Oxford University Press, 2000 (redaktör tillsammans med Giovanni Dosi och Richard R Nelson).

Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. Blackwell Publishing, 2007 (redaktör tillsammans med Constance E Helfat, Sydney Finkelstein, Will Mitchell, Margaret Peteraf, Harbir Singh och David Teece).

Mer om Sidney
Namn Sidney G Winter
Bakgrund Doktorerade vid Yale University 1964 och har sedan dess innehaft professurer vid University of Michigan, Yale University och Wharton School vid University of Pennsylvania, där han numera är professor emeritus. Winter var också chefsekonom på U.S. General Accounting Office i Washington i början av 1990-talet. Hans forskning bygger på Schumpeters teorier om dynamisk konkurrens.
Aktuell Som den 20:e mottagaren av Global Award for Entrepreneurship Research, med en prissumma på 100 000 euro. Priset delas ut av Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning (IFN). Vinnova och Melker Schörling är finansiärer. I samband med prisutdelningen föreläste Winter i Stockholm, Köpenhamn, Lund och Linköping.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu