Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-06-11
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2003:

Den lekande människan tar revansch i ny bok

Under 1990-talet blev entreprenörskapsfrågor allt mer centrala, vilket i sig är positivt. Men samtidigt införlivades också entreprenörskapsbegreppet i managementteorierna, och entreprenören förlorade då en del av sin kreativitet och lekfullhet. I Daniel Hjorths nya bok får den entreprenöriella människan upprättelse.

Filosofie doktor Daniel Hjorth är verksam vid Esbri och Malmö högskola. Boken Rewriting Entrepreneurship: for a new perspective on organisational creativity (CBS Press/Liber/Abstrakt, 2003) bygger på en studie som han presenterade i sin avhandling för ett par år sedan. I boken problematiseras relationen mellan management och entreprenörskap.

- Rewriting Entrepreneurship handlar om entreprenörskap som ett perspektiv på organisatorisk kreativitet. Alltså hur människor är och kan vara skapande inom en organisation. Boken är också en uppgörelse med den managementversion av entreprenörskap som kommit att dominera under 1990-talet, säger Daniel Hjorth.

Hjorth konstaterar att i dag är det homo oeconomicus - den ekonomiskt rationella människan - som dominerar. Men vid sidan av detta huvudspår finns homo ludens - den lekande människan.

- Huvudarenan upptas av management, men boken vill lyssna till det som händer på sidoarenan, det ”entreprenöriella entreprenörskapet”. Den vill visa hur litteratur och filosofi hjälper oss att bekräfta vår skaparkraft, våra homo ludens-liv.

Daniel Hjorth menar att det entreprenörskap som bestäms utifrån managementteorier är en reducerad form av entreprenörskap: ett management-entreprenörskap, eller manoprenörskap. Det entreprenöriella entreprenörskapet kan inte förstås så länge ekonomisk rationalitet har högsta prioritet.

- För att initiera - eller förstå - en skapelseprocess måste man vänta med att tänka ekonomiskt. Min omskrivna version av entreprenörskapet tar fasta på lekfullheten, passionen, omedelbarheten, skaparlusten och friheten.

- Entreprenörskap är alltid ekonomi, men timingen är viktig. Ekonomi ska inte styra tänkandet och handlandet i första hand, framför allt inte när en skapelseprocess initieras.

Till Hjorths viktigaste slutsatser hör att entreprenörskap bör studeras utifrån en bred akademisk ansats som innefattar framför allt litteratur och filosofi. Men samtidigt ska man vara medveten om att det är svårt att förstå entreprenörskap utan att samtidigt begripa management. Han har också konkreta förslag om hur organisationer kan bejaka de anställdas entreprenöriella sidor.

- Alla anställningskontrakt bör inkludera garanterad ”innovationstid”. Företagen bör också sätta av medel i ”innovationsfonder” så att idéer som uppkommer snabbt kan realiseras.

- Organisationer måste ta till vara de mänskliga, entreprenöriella, kvaliteterna: fantasi, lek och skapande. Och om vi vill odla det unikt mänskliga är konsten, litteraturen och filosofin kraftfullare än managementböcker eller övningar i gruppdynamik, säger Daniel Hjorth.

För mer info: daniel.hjorth@esbri.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar