Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Cirkulär ekonomi – en innovationsutmaning”
Thomas Nyström och Mats Williander. Foto: Magnus Aronsson.
Publicerad: 2015-10-26
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 3, 2015:

”Cirkulär ekonomi – en innovationsutmaning”

Cirkulära affärsmodeller kan öka resurseffektiviteten i ekonomin avsevärt. De innebär många affärsmässiga möjligheter – men också utmaningar – för industrin. Det var temat för en Estradföreläsning som vi höll i våras. Det som vi då bara hann nämna i förbigående är att; om dessa möjligheter och utmaningar ska kunna hanteras av företagen så måste de ha förmågan. Annars blir det bara prat och ingen verkstad.

För företaget medför en cirkulär affärsmodell ofta en övergång från produktförsäljning till försäljning av en produktbaserad tjänst, till exempel i abonnemangsform eller med prestationsbaserad betalning. En sådan affärsmodellsinnovation blir radikal för företaget: Den kräver ett nytt erbjudande, och betydande ändringar av nyckelpartners och distributionskanaler. Att affärsmodellen är relationsbaserad, snarare än transaktionsbaserad, påverkar också företagskulturen.

Det kan dessutom bli radikal innovation även ur ett tekniskt perspektiv. En digitalisering av det produktbaserade tjänsteerbjudandet är en förutsättning för många affärsmodeller. Vad vore Uber och Airbnb utan webbgränssnitt och appar?

Ett skäl till att radikala innovationer generellt är utmanande är att etablerade företag redan har optimerat sig till att bli riktigt bra på det de gör. Slack trimmas bort och man blir ”lean” på alla plan. Detta alltmer optimerade maskineri sysselsätter organisationen för fullt – och försörjer den! I verksamheten ingår även en gradvis utveckling med låg upplevd risk, man är ju på hemmaplan.

En helt ny affärsmodell leder ut i det okända och upplevs därmed som mer riskfylld. En cirkulär affärsmodell är dessutom mer riskfylld då kostnaderna kommer direkt, medan intäkterna är utspridda över en längre tidsperiod än i motsvarande linjära affärsmodell. Det är inte lätt att välja (och försvara) att lägga resurser på något riskfyllt och okänt, med osäker avkastning. Särskilt när alternativet är att använda samma resurser på något känt och säkert, med relativt känd avkastning.

I dag finns det bra, tillämpbar teori om utmaningarna med radikal innovation i etablerade företag: Hur man kan bygga och förbättra förmågan att leda och styra den. Anledningen till att vi lyfter fram den här utmaningen för etablerade företag är att den ofta glöms bort i diskussionerna. Inte bara i diskussionerna kring cirkulär ekonomi, utan generellt när det gäller innovation och förnyelse – trots att den är absolut avgörande för hur fort det kan ske.

Sveriges regering talar om att svensk industri ska digitaliseras och bli mer innovativ. Vi tycker att det är bra, och rätt väg att gå. Men för att skapa en konkurrenskraftig industri krävs inte enbart ny teknik och innovationsupphandlingar, utan också att företagen har förmågan att hantera de stora omställningar som detta innebär.

Företagen behöver snabb hjälp att utveckla den förmågan och här har deras branschorganisationer en uppgift: Ordna studiebesök hos företag som är världsledande på att hantera radikal innovation. Bjud in forskare och företag till gemensamma arbeten kring hur radikala innovationer kan styras och ledas i etablerad verksamhet. Det skulle öka Sveriges förmåga att gå från prat till verkstad – och därmed att också gå före till en cirkulär ekonomi.

Om Thomas och Mats
Thomas Nyström och Mats Williander är verksamma vid forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT. Nyström forskar bland annat om kundacceptans och tillit kopplat till cirkulära affärsmodeller. Williander är forskningsledare för applikationsområdet Sustainable Business. Läs mer på www.viktoria.se


Text: Thomas Nyström och Mats Williander


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar