Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Tillväxtstudier missar utlandsfödda
Craig Mitchell. Foto: Christian Andersson.
Publicerad: 2015-12-07
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2015:

Tillväxtstudier missar utlandsfödda

Det finns en hel del forskning om tillväxt i företag. Det finns även en ansenlig forskningsmassa om utlandsföddas entreprenörskap. Men få har kombinerat de här två områdena, menar Craig Mitchell, Lunds universitet.

Företag som drivs av invandrare har ofta reducerats till överlevnadsföretag med etnisk inriktning. Numera uppmärksammas entreprenörer med utländsk bakgrund allt oftare i medierna. De kommer från alla möjliga branscher, och många av dem växer.

Samtidigt möter utlandsfödda entreprenörer andra strukturella svårigheter än företagare med helsvensk bakgrund. Som till exempel diskriminering och rasism. Det gäller både småskaliga enmansföretag och storsatsande tillväxtföretag. Utlandsföddas företagande täcks därför inte in i den ”vanliga” tillväxtforskningen på ett bra sätt.

Craig Mitchell menar att en rättvis bild av tillväxten i den här företagsgruppen endast kan fås genom ett giftermål mellan forskningsfälten ”tillväxt” och ”utlandsföddas entreprenörskap”.

En sådan kombinerad forskningsagenda kan exempelvis handla om hur även växande, och utåt sett framgångsrika, företag utsätts för diskriminering och rasism. Om hur etnicitet kan bli en resurs och en konkurrensfördel. Om hur utlandsaktiviteter kan vara ett sätt för de här företagen att växa. Och om hur relationen mellan ”etniskt kapital” och ”icke-etniskt kapital” ser ut, i kombination med om man riktar sig mot en etnisk marknad eller den vanliga mainstreammarknaden.

Resultaten publiceras i licentiatuppsatsen Immigrant Entrepreneurship and Firm Growth. Building an Integrated Approach to Understand Firm Growth in Immigrant Owned Firms.

Kontakta craig.mitchell@fek.lu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar