Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-09-26
Pressmeddelande 2003-09-26

Kollektiv kraft i småföretagen – men de flesta vill inte bli stora

I de flesta national- och företagsekonomiska teorier är antagandet att alla företag vill, kan och bör växa. Professor Per Davidsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, menar att detta är fel. Under sin föreläsning ”Entreprenören och tillväxtdilemmat”* 25 september argumenterade han att långt ifrån alla företagare vill bli stora.

När Per Davidsson i mitten av 80-talet började som doktorand la han märke till ett glapp mellan teoribildningen och verkligheten. Teorierna tog tillväxtviljan för given, medan de småföretagare han kände var ganska negativa till tillväxt.

- Min första tanke var: ”Intressant”. Nästa tanke var: ”Det här måste vara ett utforskat område”. Men det var det inte!

Davidsson beslöt sig därför för att ägna avhandlingsarbetet åt att ta reda på vad som ligger bakom företags tillväxt – eller brist på tillväxt. Intresset har hållit i sig sedan dess. Under föreläsningen redovisade han en rad forskningsresultat från olika tillväxtstudier.

- Det normala är att företag föds, lever och dör små. Det är inget fel i det, de flesta affärsidéerna har ingen tillväxtpotential. Småföretagen är kanske inte så flashiga, men de är oerhört viktiga eftersom de är så många, sa Per Davidsson.

Om företaget ska växa eller inte påverkas av en rad faktorer som kan inordnas i tre kategorier: företagets resurser, de externa möjligheterna och behovet av tillväxt. En studie av nystartade företag visar att hård konkurrens, dålig lönsamhet och svag efterfrågan upplevs som de största tillväxthindren.

- Det är intressant att företagarna anger dessa marknadsskäl. Dålig tillgång till ägarkapital och dålig tillgång till lån upplevs inte som lika stora hinder. Det indikerar att de flesta inte sitter på jättevassa idéer med inneboende tillväxtpotential.

Men det finns också företag som kan – men inte vill – växa. Det är desto mer bekymmersamt för samhället, menade Per Davidsson. Det råder ingen tvekan om att företag förändras när de blir större, men frågan är hur? Ovissheten kan skapa ett tillväxtdilemma.

- Tillväxten gör att arbetsbelastningen förändras, men innebär det att företagaren måste jobba mer eller att han eller hon kan delegera mer? Ökar eller minskar kontrollen? Blir det lättare eller svårare att hålla hög kvalitet? Företagarna kan både vinna och förlora på expansionen, vilket är ett dilemma. Jag anser att deras oro är berättigad.

I sina slutsatser vände sig Davidsson bland annat till näringsutvecklare och konsulter. Han ville att de skulle förstå att mer externt kapital inte är någon patentlösning. Visst behöver Sverige fler kompetenta riskkapitalister och affärsänglar, men för mycket pengar för tidigt kan vara farligt för företagen. Han uppmanade dem också att sluta tjata om tillväxt.

- Tillväxten är inte alltid i linje med företagarens personliga mål. Hjälp i stället företagen att bli lönsamma – då kommer tillväxten av sig själv.


* Föreläsningen ingick i ESBRIs öppna föreläsningsserie Estrad.Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu