Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Matiga erbjudanden lockar turist
 
Publicerad: 2016-02-08
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2015:

Matiga erbjudanden lockar turist

På semestern vill vi äta gott, och för många turister är maten en viktig del av upplevelsen. Men hur kan små, lantliga restauranger på turistdestinationer förbättra sina erbjudanden? Lotte Wellton, doktorand i måltidskunskap, använder etnografiska metoder för att söka svar på frågan. Hon har lagt fram licentiatuppsatsen Improved Meal Offerings in Tourist Destinations Provided by Professional Practitioners vid Örebro universitet. Via intervjuer, besök och inte minst praktiska arbetsinsatser på fältet, har hon studerat hur elva svenska, småskaliga restauratörer planerar och organiserar. Wellton konstaterar att det finns utrymme för förbättringar när det gäller att möta efterfrågan, uppnå ett jämnare gästflöde och säkra inkomster. Hon föreslår bland annat en formalisering av arbetsplatserna, i syfte att öka professionaliteten. Satsningar på ledarskap kan få säsongsanställd personal att vilja återvända. Och samarbeten med andra företagare på orten kan öka inslaget av lokala råvaror, och bidra till mer attraktiva måltidserbjudanden.

Kontakta lotte.wellton@oru.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu