Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Eldsjäl gjorde Hultsfred till rockstad
Illustration: Johan Brunzell.
Publicerad: 2016-05-24
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2016:

Eldsjäl gjorde Hultsfred till rockstad

Kluster hjälper företag att växa, nätverka och skapa innovationer tillsammans. Inessa Laur har undersökt vilka framgångsfaktorerna är och hur man får ett klusterinitiativ att utvecklas. Ett av hennes studieobjekt är Rock City, som satte Hultsfred på den svenska musikkartan. Eldsjälen Putte Svensson har varit viktig för klustrets utveckling.

Eldsjäl gjorde Hultsfred till rockstad
Inessa Laur har lagt fram avhandlingen Cluster Initiatives as Intermediaries: A Study of their Management and Stakeholders vid Linköpings universitet. I dag är hon verksam vid Högskolan i Halmstad. Foto: Maryam Barari.
Inessa Laur har studerat hur klusterinitiativ fungerar, vilka aktörer som är inblandade och vad de gör. Hon lyfter bland annat fram deras roll som mellanhänder.

- Det finns många företag som inte växer, eller som har problem med att nätverka. Det är här klusterinitiativen kan vara till hjälp. De försöker knyta ihop olika aktörer så att de kan nyttja varandra och komma fram med nya innovationer, säger Inessa Laur.

Idén att stödja klusterinitiativ för att uppnå regional utveckling var populär i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Mycket pengar fördelades och många projekt startades, men ingen riktig uppföljning gjordes. Ofta hade klusterinitiativen svårt att fortsätta utvecklas när stödet tog slut efter 3–5 år.

- De flesta klusterinitiativ gick i konkurs efter att stödet från regeringen tog slut. Policymakarna tittade inte på hur satsningarna kunde bli hållbara och bidra till den regionala utvecklingen på lång sikt. Deras intresse var att starta, men inte att stödja vidare. Många av klusterinitiativen levererade bra resultat både vad gällde företagsutveckling och regional utveckling. De hade jättestor potential, men kunde inte fortsätta att utvecklas när pengarna tog slut och de inte lyckades försörja sig själva på annat sätt.

I Laurs avhandling presenteras två modeller för att studera och utveckla klusterinitiativ: en aktörsmodell och en utvärderingsmodell. Den första handlar om vilka aktörer som är inblandade i initiativen, och om deras inbördes relationer. Den andra modellen utvärderar framgångsfaktorer och visar vad som är viktigast för ett lyckat projekt.

- Det handlar om hur man kan bedöma aktiviteter för att se om de har potential eller inte. Den andra modellen är mer praktiskt inriktad och man kan börja använda den direkt.

Det finns fyra typer av aktörer i ett kluster, visar Inessa Laur: Själva klusterinitiativet, en målgrupp för verksamheten, en stödgrupp och olika nyckelspelare.

Målgruppen är de företag och organisationer som ingår i projektet. Det är dem man vill ordna aktiviteter för, och stötta så att de bidrar till den regionala utvecklingen. Stödgruppen kan bestå av kommunala eller privata organisationer som stöttar med exempelvis mindre ekonomiska insatser och mötesplatser. Det är också ganska vanligt att forskare ingår i en stödgrupp.

Nyckelspelare är ofta lokala. De är i regel mer passiva och gör inte så mycket rent praktiskt. De kan ge finansiellt stöd, erbjuda mötesplatser, som en konsertsal eller kongresshall. En bra nyckelspelare kan genom sitt engagemang för idén öppna dörrar för andra aktörer att satsa på klusterinitiativet.

Ett bra exempel på ett framgångsrikt kluster är Rock City i Hultsfred. Det startades av eldsjälar med en idé, och växte sedan till en stor aktör i musikbranschen – och satte en liten småländsk ort på kartan.

- Ingen hade hört särskilt mycket om Hultsfred innan Rock City startade. Det var ett litet ställe långt från storstan, men de anpassade verksamheten till den lokala kontexten. De började med att organisera konserter och olika sorters musikevenemang. Nu känner de allra flesta till Hultsfred och många har en relation till orten. Man har kanske själv sovit i tält där och varit på festivalen.

Rock City har tre aktörer inblandade. Nyckelspelare är kommunen som hjälper till med olika resurser – finansiering, mötesplatser, stora byggnader för konferenser och laboratorier för olika experiment.

Akademiker från Linnéuniversitetet fungerar som stödgrupp. De bidrar inte så mycket finansiellt, utan med kompetens, marknadsföring och mötesplatser. Rock City har permanent 40 studenter knutna till sig, som hjälper till med olika aktiviteter. Målgruppen för Rock City är musikintresserade som vill starta, eller redan har startat, företag. Eller som vill umgås med andra för att utveckla sin egen idé.

För att ett klusterinitiativ ska bli framgångsrikt behövs en målgrupp som initiativet riktar sig mot, en idé och en eldsjäl som driver idén.

- Med eldsjäl menas den person eller de personer som driver klusterinitiativet framåt, och ser till att det utvecklas. Putte Svensson, som har varit på Rock City från första dagen fram till nu, är deras främsta eldsjäl. Han brinner för idén, försöker skaffa kontakter och utveckla projektet.

Andra framgångsfaktorer är att skapa aktiviteter som tillfredsställer medlemmarnas behov och anpassa klustret efter de lokala förutsättningarna. Det är också viktigt hur klusterinitiativet är organiserat och på vilket sätt det arbetar.

När det gäller framtida forskning skulle Laur gärna vilja se studier utifrån medlemmarnas perspektiv.

- Jag har studerat frågorna utifrån klusterinitiativets perspektiv. För att visa att det här sättet att arbeta är viktigt och relevant skulle man kunna gå vidare med studier kring medlemmarna. Vad tycker de om klusterinitiativet och dess aktiviteter? Vad får de ut av att vara en del av det?

- Jag tror att det skulle bli positiva utvärderingar även från medlemmarnas perspektiv, konstaterar Inessa Laur.

Kontakta inessaslaur@gmail.com

Musikklustret i Hultsfred
1981 grundades föreningen Rockparty av musikintresserade ungdomar i Hultsfred.

1982 hölls den första konserten på fritidsgården. Biffen Steks, Destroid Future och Zwän Ruth stod på scen.

1986 debuterade Hultsfredsfestivalen, med Erasure som ett av dragplåstren

1996 grundades Rock City, som beskriver sig själva som en kreativ mötesplats för musik- och upplevelseindustrin. Verksamheten rymmer musikföreningar, kontorshotell, eventföretag, ett rockarkiv, en inkubator samt utbildningar på olika nivåer inom bland annat musikindustri, entreprenörskap och turism.

2010 gick Rockparty – och Hultsfredsfestivalen – i konkurs. Men Rock City är i högsta grad levande.


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu