Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-11-04
Följande text publicerades även i Entré nr 3/4, 2003:

Dialogen saknas i regionalpolitiken

Regional utveckling måste förstås som en social konstruktion av entreprenöriella processer. Det skriver Daniel Hjorth och Bengt Johannisson i artikeln Conceptualising the opening phase of regional development as the enactment of a ’collective identity’ som publicerats i Concepts and Transformation (vol 8, nr 1, 2003). För att kunna stödja utvecklingen i en region krävs förståelse för regionens kultur och historia. Tyvärr saknas ofta denna förståelse i såväl den traditionella teoribildningen som den förda politiken, hävdar Hjorth och Johannisson. Det gäller att få till stånd en dialog, och här kan forskare på universitet och högskolor spela en viktig roll. De kan exempelvis bidra med artiklar till lokaltidningen, delta i debatter och hjälpa regionens invånare att identifiera utvecklingsområden.

För mer info: daniel.hjorth@esbri.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu