Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2016-06-09
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2016:

Organisera för innovation

Kraven på de kunskapsintensiva företagen ökar: De ska leverera i dag och samtidigt innovera för framtiden. Vara effektiva och kreativa. Fixa hög kvalitet till lågt pris. Två nya avhandlingar tacklar utmaningarna.

Organisera för innovation
Susanne Nilsson.
Susanne Nilsson och Katarina Stetler har båda disputerat i maskinkonstruktion på KTH. Och båda avhandlingarna utgår från företagens utmaningar: Hur kan man organisera för mer innovation i en pressad vardag?

Susanne Nilssons doktorsavhandling har titeln Making innovation everyone’s business – Using routines and controls. Hon konstaterar att dagens högteknologiska företag förväntas leverera kortsiktiga vinster, samtidigt som de ska hitta framtidens innovativa lösningar. I det arbetet måste alla anställda bidra. Och det gäller att skapa två typer av innovationer: Sådana som ligger i linje med företagets nuvarande verksamhet, och sådana som är helt nya för företaget.

Nilssons slutsats är att ledningen kan öka innovationsgraden hos medarbetarna genom att på ett medvetet och kreativt sätt använda olika rutiner och kontrollmekanismer. Innovationsmätning kan skapa engagemang, och genom att sätta upp mål kan olika typer av innovativa beteenden stimuleras.

Organisera för innovation
Katarina Stetler.
Innovation under pressure – Reclaiming the micro-level exploration space är titeln på Katarina Stetlers doktorsavhandling. Hon beskriver FoU-avdelningarnas utmaning som en ”kontextuell tvehänthet”: Å ena sidan ska de kläcka nya idéer (arbeta utforskande), och å andra sidan omvandla existerande idéer till produkter och tjänster som kunderna vill betala för (exekvering).

Stetler menar att det utforskande arbetet ofta får stå tillbaka för exekveringen. Hon finner två förklaringar: Den ena är att exekveringen förknippas med explicita mål, och därför är lättare att mäta och följa upp. Den andra förklaringen är att många organisationer strävar efter förutsägbarhet, och därför hellre lägger krut på befintliga idéer. Sammantaget kan det leda till att de innovativa idéerna inte får fäste, och därmed minskar företagets innovationskraft.

Katarina Stetlers forskningsresultat ligger också till grund för den populärvetenskapliga boken Kreativ när piskan viner – Pusselbiten som saknas i Lean (Roos & Tegnér, 2015) som hon har skrivit tillsammans med Magnus MackAldener.

Kontakta suni@md.kth.se, katarina.stetler@scania.com


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu