Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Samarbete och tävling driver effektivt idéskapande
Illustration: Johan Brunzell.
Publicerad: 2016-07-08
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2016:

Samarbete och tävling driver effektivt idéskapande

När företag kombinerar tävlingsmoment med samarbete genererar medarbetarna de bästa idéerna. Det visar Magnus Bergendahl i sin doktorsavhandling. Hans förhoppning är att forskningsresultatet ska leda till fler idéer – med mindre ansträngningar.

Medarbetare som triggas av både tävling och samarbete är duktigast på att generera nya idéer. Resultatet gäller även om man tittar på företags idéhantering som helhet: De som kombinerar tävlingsmoment med samarbetsövningar är de som lyckas bäst med idégenerering. Det konstaterar Magnus Bergendahl i sin avhandling.

Hans avhandlingsprojekt började med att KTH och SCA båda ville vässa sin kunskap och praktik kring idégenerering. Hur skapas egentligen framgångsrika idéer? Vad händer i tävlingssituationer? Vet vi vad vi ger oss in i när vi odlar den typiskt svenska samarbetskulturen? Och inte minst – går de båda kulturerna att kombinera?

Samarbete och tävling driver effektivt idéskapande
Magnus Bergendahl har lagt fram sin avhandling Collaboration and Competition in Firm-Internal Ideation Management vid KTH. Foto: Hanna Bergendahl.
- Motsatsparet tävling och samarbete har olika effekter och kan därför användas för att uppfylla olika målbilder. Men faktum är att de goda effekterna kvarstår även i situationer där tävling och samarbete är kombinerade, säger Bergendahl.

Det engelska begreppet ideation har blivit något av ett modeord, och översätts ofta med ”idégenerering”. Men vad betyder det egentligen?

- Idéer är företagens källa till nya innovationer. Det finns därför ett starkt intresse kring hur idéer genereras, och hur de kan styras på ett effektivt sätt. Det är denna skapandeprocess som populärt kallas ”ideation”.

Magnus Bergendahls forskning fokuserar just på hur skapandet av idéer hos företagens egna medarbetare kan styras. Ett alltför vanligt nybörjarmisstag är att utlysa interna idégenereringstävlingar där alla medarbetare – som i sitt dagliga arbete samarbetar – ska tävla mot varandra.

- Individtävlan begränsar ofta kreativiteten. Tvärtemot vad många tror är vassa armbågar sällan den bästa grogrunden för värdefullt idéskapande. Däremot kan grupptävlingar vara ett sätt att kombinera samarbete och tävling.

Bergendahl påbörjade arbetet med avhandlingen 2011 och har genomfört tre oberoende studier. Den första är en multipel fallstudie där han jämför hur tre företag nyttjar tävling och samarbete i sitt idégenereringsarbete.

- Intressant att notera är att alla företagen använde både tävling och samarbete utan någon direkt vetskap om hur det påverkade utfallet.

Den andra studien var en enkätundersökning som skickades ut till medarbetare på ett av de tre företagen. Studien användes för att analysera både hur motivationen påverkas av tävling och samarbete, samt hur avstånd mellan individer som samarbetar kring idéskapandet i en organisation faktiskt påverkar hur de skapar nya idéer.

I den tredje och avslutande studien användes ett experiment för att studera tävling och samarbete i en mer kontrollerad miljö. Fyra olika ”utfallsrum” användes: I det första rummet visste deltagarna inte om att det var tävling, i det andra rummet tävlade man individuellt mot varandra, i det tredje rummet samarbetade deltagarna, och i det fjärde rummet tävlade grupperna mot varandra samtidigt som individerna i varje grupp tävlade mot varandra.

Studiernas resultat kan enkelt uttryckt sammanfattas i följande:
1. Tävling driver antalet idéer.
2. Samarbete driver idéernas kvalitet.
3. Kombinationen av samarbete och tävling driver effektivt idéskapande.

Bergendahl menar att resultaten kan ligga till grund för att arbeta med idéhantering på ett mer effektivt sätt. Vilken metod som är lämplig beror på situationen och syftet. Till exempel passar individuella tävlingar bättre i situationer där många idéer av lägre mognadsgrad efterfrågas. Samarbete passar bättre vid mer komplexa problem, och då mer kompletta idéer önskas. Men det mest effektiva arbetssättet är alltså en kombination av de två metoderna. Det kan praktiskt genomföras som grupptävlingar, eller tävlingar där man både utser de bästa idéerna och de bästa idéförbättringarna.

I sin fortsatta forskning kommer Magnus Bergendahl bland annat att studera hur olika arbetssätt inom idégenerering kan användas för att stödja önskade förändringar av innovationskulturen i bolag.

- Det skulle vara intressant att veta mer om hur olika idégenereringsmetoder påverkar hur anställda faktiskt ser på, och förhåller sig till, innovation. Jag vill veta mer om hur olika idégenereringsmetoder påverkar företagets innovationskultur, säger Bergendahl.

Kontakta mbergen@kth.se

3 tips för bättre idéskapande
1. Tänk igenom vilken blandning av samarbete och tävling du vill använda dig av.
2. Renodla syftet, ska tonvikten ligga på tävling eller samarbete?
3. Synliggör både tävling och samarbete för att motivera så många som möjligt att generera de bästa idéerna.


Text: Emelie Eliasson Hovmöller


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu