Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Entreprenörskap kan vara kontraproduktivt
Gabriel Linton har lagt fram avhandlingen Entrepreneurial Orientation – Reflections from a contingency perspective vid Örebro universitet. I den djupdyker han i begreppet entreprenöriell orientering. Foto: Rebecca Wrigby.
Publicerad: 2016-10-11
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2016:

Entreprenörskap kan vara kontraproduktivt

Att företag som vill vara framgångsrika ska satsa på entreprenörskap upprepas närmast som ett mantra. Men i praktiken kan en ”entreprenöriell orientering” till och med vara kontraproduktiv. Gabriel Lintons forskning visar att företag måste ta hänsyn till sammanhanget.

Ett företags entreprenöriella orientering visar i hur hög grad ett företag är entreprenöriellt. I litteraturen beskrivs det ofta med tre egenskaper: innovativitet, risktagande och proaktivitet.

- Många studier argumenterar för att företag kan förbättra effektiviteten enbart genom att öka sin entreprenöriella orientering. Att entreprenörskap leder till ökad effektivitet har tagits för en sanning, ibland på oklara grunder, säger Gabriel Linton som har disputerat vid Örebro universitet.

Hans avhandling består av fyra artiklar. Den som skrevs först, Business mating: When start-ups get it right, visade att entreprenöriell orientering inte är ett så enkelt koncept som det ofta framhålls i litteraturen. Snarare är entreprenöriell orientering komplex i sitt samspel med den interna och externa kontexten. Syftet med avhandlingens tre följande artiklar blev därför att försöka utveckla konceptet entreprenöriell orientering genom att problematisera det, och föra en diskussion kring kontextens betydelse.

- Den första studien gav mig anledning att ifrågasätta om entreprenöriell orientering verkligen är den framgångsmodell som många menar.

Studierna bygger på ett empiriskt material bestående av djupintervjuer och enkäter med företagare. Av intervjuerna framgick att inte alla företag uppfyller de tre kriterierna; innovativitet, risktagande och proaktivitet.

- Företag behöver inte vara entreprenöriellt orienterade för att vara framgångsrika, vilket motsäger etablerade föreställningar, säger Gabriel Linton.

Ibland kan en låg entreprenöriell orientering vara att föredra. Ett exempel är fordonsindustrin.

- Biltillverkarna vill inte ha för entreprenöriella underleverantörer som kommer med nya idéer var tredje månad. Det tar cirka tolv år för en bil att gå från idé till produktion och då måste man jobba långsiktigt och strukturerat.

- Det är resurskrävande att vara entreprenöriell. Därför kan företag i vissa situationer vinna på att fokusera mindre på en entreprenöriell orientering. Sedan behöver det inte betyda att man inte kan vara entreprenöriell i vissa delar. Det gäller för företagen att anpassa sin entreprenöriella orientering efter den egna situationen.

Gabriel Linton följde upp intervjuerna med en omfattande teoretisk analys utifrån ett ”contingency-perspektiv”. Contingency-teorin pekar på att miljöfaktorer är avgörande för hur ledarskap och organisation bör utformas på ett effektivt sätt.

- Utifrån entreprenörernas resonemang insåg jag att det finns en del att göra åt konceptet entreprenöriell orientering. Konceptet är populärt, men nästan 30 år gammalt. Det kan behöva förnyas utifrån mer modern teoribildning, säger han.

Linton vill vara försiktig med generaliseringar, men tycker att studien kan bidra med ett mer kritiskt förhållningssätt till entreprenörskap. Bilden av entreprenörskap behöver nyanseras, både på individ- och företagsnivå, anser han.

- I politiska program är inställningen till entreprenörskap generellt sett positiv. Men det är viktigt att rikta samhällets insatser mot rätt målgrupper, alltså företag som verkligen behöver vara entreprenöriella.

- Att bara starta eget för sakens skull ger inte så mycket, det måste också skapa ett mervärde. En nyanserad bild ger politiker möjligheter att satsa på de entreprenöriella aktiviteter som faktiskt ger resultat.

Utifrån erfarenheterna med avhandlingen vill Gabriel Linton fortsätta arbeta med att förnya konceptet entreprenöriell orientering. Han vill också undersöka om den här forskningen skulle kunna fungera på andra typer av organisationer, till exempel i kommuner och skolor.

Kontakta gabriel.linton@oru.se

Entreprenöriell orientering
Entreprenöriell orientering är ett etablerat begrepp inom entreprenörskapsforskningen. För att ett företag ska anses ha entreprenöriell orientering behöver det uppfylla kriterierna: innovativitet, risktagande och proaktivitet. Företag som agerar enligt konceptet entreprenöriell orientering anses generellt sett bli mer framgångsrika.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu