Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Fler hjärnor tänker bättre än en”
Malin Tillmar. Foto: Teiksma Buseva.
Publicerad: 2016-11-29
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 3, 2016:

Malin Tillmar, swahilitalande professor som gillar kollektiva processer:

”Fler hjärnor tänker bättre än en”

En kombination av obotlig nyfikenhet, stort intresse för samhällsfrågor och livslångt engagemang för småföretagande. Det är drivkrafterna i Malin Tillmars forskarkarriär. Hon har alltid intresserat sig för sådant som är lite ”vid sidan av”. Som kvinnors företagande, eller socialt entreprenörskap. I våras utsågs hon till professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

- Jag hade med mig en förståelse för småföretagande redan när jag började studera. När jag växte upp drev min familj ett detaljhandelsföretag inom konfektionsbranschen och sålde barnkläder, säger Tillmar.

På den tiden handlade det mesta på ekonomprogrammet om stora företag. Det var då hon fick upp ögonen för frågeställningar som andra inte tittar på.

Malin Tillmar forskar om skärningspunkter av olika slag. Som hur institutionella förutsättningar påverkar småföretagare och hur aktörer som det privata näringslivet, offentlig sektor och ideell sektor kan samverka för att lösa samhällsutmaningar. Hon intresserar sig för entreprenörskap i vid mening, inte bara inom företag.

- Det kan lika gärna handla om personer som bidrar till samhällsförändring på olika sätt. Just nu tittar jag bland annat på hur olika aktörer kan organisera sig för att integrera långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Samarbete, eller kollektiva processer som Tillmar säger, är också den arbetsmetod hon själv föredrar. Om man får stöta och blöta sina idéer blir det ofta bättre, tycker hon.

- Jag är inte den som sitter ensam på min kammare mer än nödvändigt i en forskningsprocess. Jag är hela tiden ute på företag, träffar andra forskare och deltar i seminarieverksamhet. Det är viktigt att bygga en grupprocess där man hjälper varandra framåt. Dels är det roligt att se andra människor utvecklas, dels tänker flera hjärnor bättre än en.

Utöver sitt arbete som professor är Malin Tillmar biträdande enhetschef på Helix Competence Center (som tidigare hette Helix Vinn Excellence Center). Här bedrivs forskning med fokus på att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor, i termer av hälsa och jämställdhet, kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

Forskningen genomförs tillsammans med de organisationer som beforskas: aktörer inom det privata näringslivet, universitet, offentlig sektor och det civila samhället. Organisationerna medverkar tidigt i forskningsprocessen, från arbetet med frågeställningar och hela vägen fram till återföringsseminarier.

- Arbetssättet ger en win-win-situation.

Hon tillägger att hon som professor kommer att uppmuntra sina kollegor att fortsätta utveckla metoder för samarbete, och forska vidare kring samarbeten mellan olika aktörer i välfärdssektorn.

Malin Tillmars forskning om offentlig sektors omvandling i Sverige föregicks av studier inom ett helt annat område.

- Det började med att jag ville skriva min magisteruppsats i ett utvecklingsland, som det hette på den tiden. Jag hade varit i Australien under ett sabbatsår och läst engelska. Där lärde jag känna människor från jordens alla hörn och blev fascinerad över att människor tänker så olika och har andra logiker än de jag är uppväxt med.

Sverige hade goda kontakter i Östafrika, och det var avgörande för att det blev just Tanzania för Tillmar. Två år som doktorand och en licentiatuppsats följdes med tiden av ett Sida-jobb, som företagsrådgivare i staden Singida i centrala Tanzania.

- Jag lärde mig swahili för att kunna kommunicera med invånarna på landsbygden. Då förstod inte folk här hemma vad jag skulle ha swahili till, men nu när Östafrika är en tillväxtmarknad har jag nytta av mina språkkunskaper, säger Malin Tillmar.

Hon återvänder ständigt till Afrika. De senaste åren har Tillmar intervjuat sextio kvinnor och män som driver företag i Tanzania, Uganda och Kenya, om konflikter i samarbetet och om genusaspekter. Och hon gjorde flertalet intervjuer på swahili.

- Det finns ett mindset i Afrika som får mig att längta tillbaka. Människor är närvarande. De har alltid tid att prata med varandra, och lyssna på svaret. Det finns en värme mellan människor samtidigt som omständigheterna är ganska tuffa.

Som forskare tycker hon att det är intressant att studera hur människor lyckas med både sin försörjning och med sitt entreprenörskap, trots att det offentliga ramverket inte fungerar och de institutionella förutsättningarna ofta saknas.

Arbetet under de första åren i Afrika gav Malin Tillmar viktiga insikter om förutsättningarna för entreprenörskap och organisatorisk förändring i olika sammanhang. Framförallt om hur nationell och institutionell kontext samspelar med villkoren för företagande.

- Efter ett halvår som Sida-anställd, längtade jag efter att intervjua och analysera, och började samla material till en jämförande studie. Materialet blev grunden till min doktorsavhandling.

Den handlar om samarbete och förtroende mellan småföretag. Empirin från Sverige och Tanzania visade att både kvinnor och män hade förtroende för mäns kompetens, men inte för kvinnors. Å andra sidan fanns ett förtroende för kvinnors goda vilja – man blir inte lurad när man gör affärer med kvinnor.

- Tidigare hade jag inte fäst särskilt mycket vikt vid genusfrågor, men resultaten var tydliga. När jag kom hem från Tanzania började jag läsa på. Jag ville få bättre verktyg för att förstå resultaten.

Sedan dess finns genusaspekter med som ett självklart inslag i Malin Tillmars forskning. Hon menar att det finns många paralleller mellan de frågor hon studerade i Tanzania och omvandlingen av offentlig sektor i Sverige. Exempelvis institutionella förutsättningar, genusfrågor och samspelet mellan olika aktörer.

- När marknaden öppnades för privata företag och ideella organisationer var ambitionerna höga. Det skulle leda till ett ökat företagande. Så blev det till viss del, men huvudsakligen har stora företag kunnat utkonkurrera småföretagen med stordriftsfördelar.

Det fanns också förväntningar på att kvinnors företagande skulle öka. Det har det gjort, men mäns företagande har ökat ännu mer. I sin forskning visar Malin Tillmar och hennes kollegor att många kvinnor som har sagt upp sig från trygga anställningar har fått sämre förhållanden av företagandet.

- Villkoren är tuffa. Kvinnor driver ofta mindre företag och har företagen som organisatorisk form för att driva verksamheten, medan män bygger upp företag för att sälja dem vidare. En av mina doktorander har studerat barnomsorgen och finner ”omsorgsarbetande kvinnor” respektive ”affärsmän”. Genussystemet reproduceras i företagandet, konstaterar Tillmar.

Så vad ska samhället göra för att stärka kvinnors företagande?

- Det är en politisk fråga. Men vår forskning visar att de offentliga marknaderna behöver tydligare styrning och regelverk. Ett styrmedel som används i några andra länder är kvotering vid offentlig upphandling. En andel kan avsättas för små företag och det civila samhällets organisationer.

- Genus är ett politiserat område, och det är viktigt att det finns forskning som kan belysa frågorna ur olika perspektiv – baserat på teoretisk och empirisk kunskap, snarare än på politisk ideologi eller känslor.

Kontakta malin.tillmar@liu.se

Mer av Malin
Gendering of commercial justice – experience of self-employed women in urban Tanzania. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, nr 1, vol 10, 2016.

From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state. International Entrepreneurship and Management Journal, nr 2, vol 12, 2016 (tillsammans med Helene Ahl, Karin Berglund och Katarina Pettersson).

Sustainable Development in Organizations. Studies on Innovative Practices. Edward Elgar, 2015 (redaktör tillsammans med Mattias Elg, Per-Erik Ellström och Magnus Klofsten).

A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations. Scandinavian Journal of Management, nr 2, vol 24, 2008.

Swedish tribalism and Tanzanian entrepreneurship: preconditions for trust formation. Entrepreneurship and Regional Development nr 2, vol 18, 2006.

Mer om Malin
Bakgrund Disputerade 2002 vid Linköpings universitet, på avhandlingen Swedish Tribalism and Tanzanian Agency – Preconditions for Trust and Cooperation in a Small-Business Context. Har tidigare varit anställd på Sida i Tanzania och på Arbetslivsinstitutet. Är i dag biträdande enhetschef för Helix Competence Center och leder också forskargruppen More som studerar organisatorisk förändring och entreprenörskap. Inom ramen för forskningsfältet genus och entreprenörskap är hon en av fyra forskare i det nationella excellence-centrumet Embla.

Fritid På sommaren hittar man Malin Tillmar säkrast strax utanför Sveriges kuster. Där seglar hon sin Maxi Fenix, med sina båda döttrar som gastar.

Aktuell Blev tidigare i år utsedd till professor vid företagsekonomiska institutionen, Linköpings universitet.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu