Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2016-12-08
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2016:

Stora företag har smartast kapital

Det brukar kallas för smart kapital, när investerare bidrar med mer än bara pengar. Men vilket kapital är smartast? Och vilka värden kan olika investerare erbjuda? Det har Øyvind Bjørgum och Roger Sørheim intresserat sig för i artikeln The funding of new technology firms in a pre-commercial industry – the role of smart capital (Technology Analysis & Strategic Management, nr 3, vol 27, 2015). Författarna delar upp det smarta i fyra kategorier: affärsutveckling, teknologiutveckling, nätverk och legitimitet. De har studerat sex nordiska företag som verkar inom våg- och tidvattenenergi, en framväxande bransch utan färdiga kommersiella lösningar. Alla företagen har fått finansiering från affärsänglar, venture capital-bolag och större företag. Resultaten visar att storföretagen är de viktigaste investerarna. De bidrar med trovärdighet, något som är avgörande i en framväxande bransch. Storföretagen bidrar också med viktiga nätverkskontakter och teknologiutveckling. Affärsänglarnas och VC-bolagens smarthet ligger främst inom affärsutveckling och nätverk.

Kontakta oyvind.bjorgum@iot.ntnu.no


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu