Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Från produkt till lösning i fordonsindustrin
Illustration: Johan Brunzell.
Publicerad: 2016-12-12
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2016:

Från produkt till lösning i fordonsindustrin

Fordonsindustrin genomgår stora förändringar i och med digitaliseringen. Ett resultat är att denna traditionellt tillverkande bransch numera fokuserar allt mer på lösningar, snarare än på produkter.

Tillverkningsindustrin – liksom hela samhället – påverkas av digitaliseringen. Traditionellt fysiska produkter kompletteras med digitala egenskaper, eller ersätts helt. Digitaliseringen av fysiska produkter driver även framväxten av nya tjänsteinnovationer.

En följd av digitaliseringen är att man numera ofta pratar om värdenätverk, eller ekosystem, snarare än om linjära värdekedjor.

Asif Akram har lagt fram sin doktorsavhandling Value Network Transformation. Digital Service Innovation in the Vehicle Industry vid Göteborgs universitet. I den undersöker han hur digitaliseringen påverkar värdenätverken inom fordonsindustrin. Han har följt ett samarbetsprojekt där nya digitala tjänster inom fjärrdiagnostik utvecklades.

Akram menar att det pågår ett paradigmskifte, där företagen i fordonsbranschen går från produktorienterade till lösningsorienterade. Han har tagit fram en modell som visar den symbiotiska relationen mellan digitaliserade produkter och de nya digitala tjänster som växer fram. Den utvecklingen påverkar hur roller, relationer och utbytet ser ut i värdenätverken. Dagens fordonsföretag måste se på värdeskapande på ett nytt sätt och ändra sin strategiska position på marknaden, menar Asif Akram.

Det behövs ofta ett närmare samarbete med andra företag än vad många är vana vid. Företagen kan också behöva fundera över vilka som är deras kunder och hitta nya valutor för utbyten i värdenätverken. Sammantaget innebär det ett skifte till en ny, öppnare innovationskultur för många tillverkande företag.

Kontakta asif.akram@hh.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu