Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2016-12-15
Följande text publicerades även under vinjetten ”Ledaren” i Entré nr 4, 2016:

Företagsam förändring

Kan företagande vara en väg till integration i Sverige? Vad får mikrofinansiering och inkubationsverksamhet för effekt i utvecklingsländer? Hur skaffar internationaliseringssugna företag den kritiska kunskapen? Vad händer när born global-företagen växer upp? Och vad är grejen med globala innovationsnätverk?

Det är några av de många frågor som besvaras av forskare i detta nummer av Entré. När humankapital och företag rör sig över (nationella) gränser följer kunskapen med. I nya sammanhang, och i de möten som uppstår, kan resultatet bli innovation. Men det gäller att vara öppen för förändring: att lära, och lära om.

Kristina Henricson Briggs visar i sin avhandling att västvärldens inkubatorer inte nödvändigtvis är lika funktionella i Tanzania. Jan Abrahamssons forskning handlar om att de hyllade born global-företagen måste omarbeta sina ursprungliga affärsmodeller för att behålla konkurrenskraften. Och Cristina Chaminade, som även inleder nästa års Estradföreläsningar 18 januari, konstaterar i porträttintervjun: ”Vi behöver mer hållbara tillväxtmodeller, vi kan inte fortsätta att överkonsumera”.

På Esbri har vi snart arbetat i 20 år med att sprida forskningsbaserad kunskap kring entreprenörskap, innovation och småföretagande. Det har blivit många tusen artiklar, boktips, blogginlägg, stora konferenser, mindre seminarier, diskussioner och samtal. Hela tiden har vi jobbat utifrån övertygelsen att företagare, policymakare och andra behöver kunskap för att fatta bättre beslut, som i förlängningen kan stärka det entreprenöriella ekosystemet.

Har du haft nytta av Esbris arbete? Fått en aha-upplevelse av en Entréartikel eller knutit en värdefull kontakt på en Estradföreläsning? Inför jubileumsåret 2017 vill vi ta del av dina upplevelser. Hör gärna av dig med feedback. Vi är öppna för förändring!


Text: Magnus Aronsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu