Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-01-10
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2016:

Från elfenbenstorn till entreprenörskap

Universiteten har en viktig roll i dagens kunskapssamhälle. Det ställs nya krav på akademin, och begreppet Det entreprenöriella universitetet har fått fäste de senaste 20 åren. Universiteten förväntas numera samarbeta med en mängd olika aktörer samt bidra till innovation, entreprenörskap och tillväxt. Det är fokus för ett specialnummer av Small Business Economics (nr 3, vol 47, 2016): Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape. I inledningsartikeln med samma titel sammanfattar redaktörerna Maribel Guerrero, David Urbano, Alain Fayolle, Magnus Klofsten och Sarfraz Mian då åtta bidragen. Här behandlas förhållandena i både USA och Europa, och vilka konsekvenserna blir på individ-, organisations- och regional nivå. Det framkommer bland annat att satsningar på entreprenörskap och innovation förbättrar universitetens rykten. Forskarna lyfter även fram framgångsfaktorer som, efter viss justering, kan implementeras på andra håll i världen. Olof Ejermo och John Källström bidrar med artikeln What is the causal effect of R&D on patenting activity in a “professor’s privilege” country? Evidence from Sweden. I samma nummer av tidskriften ingår även ett familjeföretagstema där bland andra Alexander McKelvie finns representerad.

Kontakta magnus.klofsten@liu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu