Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-01-27
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2016:

Återförening bra för företagandet

Att ha familjen nära är viktigt för de flesta. I Why family matters: The impact of family resources on immigrant entrepreneurs’ exit from entrepreneurship (Journal of Business Venturing nr 6, vol 31, 2016) visar Miriam Bird och Karl Wennberg att det även påverkar företagandet. De har studerat utlandsfödda företagare som är verksamma i Sverige. Resultaten visar att geografisk närhet till andra familjemedlemmar förenklar den ekonomiska integrationen och ökar chansen till fortsatt företagande. Familjen bidrar bland annat med råd, stöd, finansiering och obetald arbetskraft. Att vara gift med en infödd svensk är en annan framgångsfaktor. Det ger tillgång till kultur, seder och kontaktnät. Forskarna har följt 1 825 utlandsfödda entreprenörer i Sverige under sex år. Policyimplikationen anknyter till migrationsdebatten och pekar på att familjeåterförening förenklar den långsiktiga arbetsmarknadsintegrationen bland utlandsfödda.

Kontakta miriam.bird@unisg.ch


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu